Kategorier
Cirkulær økonomi

Cirkulær økonomi og jobskabelse i små og mellemstore virksomheder

Cirkulær økonomi er et paradigmeskifte fra den traditionelle lineære økonomi, hvor ressourcer udvindes, produceres, forbruges og derefter bortskaffes. I den cirkulære økonomi tænkes ressourcerne rundt i loopet, så de kan genbruges og genanvendes.

Omstillingen til en cirkulær økonomi har potentiale til at skabe nye job i små og mellemstore virksomheder (SMV’er). Dette skyldes, at cirkulær økonomi kræver nye kompetencer og teknologier, som ikke er nødvendige i den traditionelle lineære økonomi.

Nye kompetencer og teknologier

Omstillingen til en cirkulær økonomi kræver nye kompetencer og teknologier inden for en række områder, herunder:

 • Design: Cirkulært design fokuserer på at designe produkter, der er nemme at reparere, vedligeholde og genanvende. Dette kræver nye kompetencer inden for produktdesign, materialevidenskab og produktionsteknologi.
 • Affaldshåndtering: Cirkulær økonomi kræver effektive affaldshåndteringssystemer, der kan genbruge og genanvende materialer. Dette kræver nye kompetencer inden for affaldshåndtering og genanvendelse.
 • Økonomisk udvikling: Cirkulær økonomi kræver nye økonomiske modeller, der understøtter bæredygtig produktion og forbrug. Dette kræver nye kompetencer inden for økonomi og forretningsstrategi.

Nye jobmuligheder

De nye kompetencer og teknologier, der er nødvendige for omstillingen til en cirkulær økonomi, vil skabe nye jobmuligheder i SMV’er. Disse jobmuligheder vil omfatte:

 • Designere, der kan udvikle cirkulært design
 • Affaldshåndteringsspecialister, der kan arbejde med effektiv affaldshåndtering og genanvendelse
 • Økonomer og forretningsfolk, der kan udvikle nye økonomiske modeller til støtte for cirkulær økonomi

Konklusion

Omstillingen til en cirkulær økonomi har potentiale til at skabe nye job i SMV’er. Dette skyldes, at cirkulær økonomi kræver nye kompetencer og teknologier, som ikke er nødvendige i den traditionelle lineære økonomi.

Referencer

 • Ellen MacArthur Foundation. (2013). Towards the circular economy: Opportunities for transition.
 • European Commission. (2020). A new circular economy action plan for a cleaner and more competitive Europe.
 • McKinsey & Company. (2019). The circular economy: A value creation opportunity for Europe.
Kategorier
Cirkulær økonomi

Styrker og svagheder ved brug af 3D-print i produktionsvirksomheder

3D-print er en teknologi, der giver mulighed for at fremstille tredimensionelle objekter fra digitale filer. Teknologien har potentiale til at revolutionere måden, vi producerer og forbruger produkter på.

Styrker

3D-print har en række styrker, der kan være relevante for produktionsvirksomheder. Disse styrker omfatter:

 • Øget fleksibilitet: 3D-print kan bruges til at fremstille produkter i små mængder, hvilket giver virksomheder mulighed for at reagere hurtigt på efterspørgslen.
 • Forbedret effektivitet: 3D-print kan bruges til at reducere mængden af spild, der genereres, og til at forbedre produktionseffektiviteten.
 • Forøget bæredygtighed: 3D-print kan bruges til at fremstille produkter af genbrugsmaterialer, hvilket kan bidrage til at reducere miljøpåvirkningen.

Svagheder

3D-print har også en række svagheder, der skal overvejes, før teknologien implementeres i produktionsvirksomheder. Disse svagheder omfatter:

 • Høje omkostninger: 3D-print kan være en dyr teknologi, især for virksomheder, der skal investere i nyt produktionsudstyr.
 • Teknisk kompleksitet: 3D-print kan være en kompleks teknologi, der kræver en vis teknisk ekspertise.
 • Materialebegrænsninger: 3D-print kan kun bruges til at fremstille produkter af visse materialer, hvilket kan begrænse antallet af anvendelser.

Konklusion

3D-print har potentiale til at skabe betydelige fordele for produktionsvirksomheder. Teknologien kan dog også have en række svagheder, der skal overvejes, før implementeringen.

Kategorier
Cirkulær økonomi

Cirkulær økonomi og design af fysiske produkter

Den cirkulære økonomi er et paradigmeskifte fra den traditionelle lineære økonomi, hvor ressourcer udvindes, produceres, forbruges og derefter bortskaffes. I den cirkulære økonomi tænkes ressourcerne rundt i loopet, så de kan genbruges og genanvendes.

Cirkulær økonomi og design

Design er en vigtig faktor i forhold til at fremme cirkulær økonomi. Ved at designe produkter med cirkulære principper i tankerne kan man reducere ressourceforbruget, mængden af affald og miljøpåvirkningen.

Nogle eksempler på cirkulært design

Der er mange forskellige måder at designe produkter på en mere cirkulær måde. Her er nogle eksempler:

 • Design for levetid: Produkter skal designes til at holde så længe som muligt. Dette kan gøres ved at bruge holdbare materialer og ved at designe produkter, der er nemme at reparere og opgradere.
 • Design for genbrug og genanvendelse: Produkter skal designes, så de er nemme at genbruge og genanvende. Dette kan gøres ved at bruge genbrugte materialer og ved at designe produkter, der er nemme at adskille.
 • Design for nedbrydelighed: Produkter, der ikke kan repareres eller genbruges, skal designes, så de nedbrydes hurtigt og naturligt. Dette kan gøres ved at bruge biologisk nedbrydelige materialer.

Fordele ved cirkulært design

Cirkulært design har en række fordele, herunder:

 • Reduceret ressourceforbrug: Ved at designe produkter til at holde længere og ved at bruge genbrugte materialer kan man reducere behovet for at udvinde nye ressourcer.
 • Reduceret mængde af affald: Ved at designe produkter, der er nemme at genbruge og genanvende, kan man reducere mængden af affald, der genereres.
 • Mindre miljøpåvirkning: Cirkulært design kan bidrage til at reducere miljøpåvirkningen fra produkter, f.eks. ved at reducere emissioner og forurening.

Udfordringer ved cirkulært design

Der er også nogle udfordringer forbundet med cirkulært design, herunder:

 • Øgede omkostninger: Cirkulært design kan i nogle tilfælde medføre øgede omkostninger, f.eks. hvis man bruger mere holdbare materialer eller hvis man skal designe produkter, der er nemme at reparere.
 • Mangler af standarder: Der er endnu ikke udviklet entydige standarder for cirkulært design, hvilket kan gøre det vanskeligt at sammenligne produkter og materialer.

Konklusion

Cirkulær økonomi er en vigtig bæredygtighedsstrategi, og design er en vigtig faktor i forhold til at fremme cirkulær økonomi. Ved at designe produkter med cirkulære principper i tankerne kan man reducere ressourceforbruget, mængden af affald og miljøpåvirkningen.

Yderligere anbefalinger

Her er nogle yderligere anbefalinger til, hvordan man kan fremme cirkulær økonomi i forhold til design af fysiske produkter:

 • Udvikl standarder for cirkulært design: Dette vil gøre det lettere at sammenligne produkter og materialer og at fremme cirkulær økonomi.
 • Skab incitamenter til cirkulært design: Dette kan f.eks. gøres gennem skattefradrag eller tilskud.
 • Oplys offentligheden om cirkulær økonomi: Dette vil hjælpe forbrugere og virksomheder med at forstå fordelene ved cirkulært design.

Referencer

 • McDonough, W., & Braungart, M. (2002). Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things. North Point Press.
 • Raworth, K. (2017). Doughnut Economics: Seven Ways to Think Like a 21st-Century Economist. Random House Business.
Kategorier
Cirkulær økonomi

Hvordan små og mellemstore virksomheders bestyrelser kan støtte op om omstillingen til den cirkulære økonomi

Den cirkulære økonomi er et paradigmeskift fra den traditionelle lineære økonomi, hvor ressourcer udvindes, produceres, forbruges og derefter bortskaffes. I den cirkulære økonomi tænkes ressourcerne rundt i loopet, så de kan genbruges og genanvendes.

Små og mellemstore virksomheder (SMV’er) spiller en vigtig rolle i den cirkulære økonomi. SMV’er udgør en stor del af den danske økonomi, og de er ofte innovative og hurtige til at tilpasse sig nye markeder.

For at SMV’er kan omstille sig til den cirkulære økonomi er det vigtigt, at bestyrelserne støtter op om denne omstilling.

Hvad kan bestyrelser gøre?

Her er nogle tips til, hvordan bestyrelser i SMV’er kan støtte op om omstillingen til den cirkulære økonomi:

 • Fastsætte en strategisk retning. Bestyrelsen skal sikre, at virksomheden har en klar strategisk retning, der tager højde for den cirkulære økonomi.
 • Sæt mål og KPI’er. Bestyrelsen skal sætte mål og KPI’er for den cirkulære økonomi, så virksomheden kan måle sin fremgang.
 • Sørg for, at virksomheden har de nødvendige ressourcer. Bestyrelsen skal sikre, at virksomheden har de nødvendige ressourcer til at gennemføre den cirkulære omstilling.
 • Støt op om ledelsen. Bestyrelsen skal støtte op om ledelsen i implementeringen af den cirkulære omstilling.

Eksempler på cirkulære initiativer

Her er nogle eksempler på cirkulære initiativer, som SMV’er kan iværksætte:

 • Reparation og genbrug: Virksomheden kan tilbyde reparation og genbrug af produkter og tjenester.
 • Deling af ressourcer: Virksomheden kan tilbyde tjenester, der er baseret på deling af ressourcer.
 • Design af bæredygtige produkter og tjenester: Virksomheden kan designe produkter og tjenester, der er bæredygtige fra start.

Konklusion

Bestyrelser i SMV’er spiller en vigtig rolle i den cirkulære økonomi. Ved at støtte op om omstillingen til den cirkulære økonomi kan bestyrelser hjælpe deres virksomheder med at blive mere bæredygtige og mere profitable.

Kategorier
Cirkulær økonomi

Små og mellemstore virksomheders strategiudvikling: Den cirkulære økonomi som mulighed

Små og mellemstore virksomheder (SMV’er) udgør en stor del af dansk økonomi og har derfor en vigtig rolle at spille i den grønne omstilling. Den cirkulære økonomi er et vigtigt element i denne omstilling, og SMV’er kan drage fordel af at tænke cirkulært i deres strategiudvikling.

Fordele ved at tænke cirkulært

Der er mange fordele ved at tænke cirkulært for SMV’er. For det første kan det bidrage til at reducere omkostningerne. Når SMV’er genbruger og genanvender ressourcer, kan de spare penge på råvarer og affaldshåndtering.

For det andet kan det skabe nye forretningsmuligheder. Der er et stigende marked for bæredygtige produkter og tjenester, og SMV’er kan få en konkurrencefordel ved at være førende inden for cirkulære løsninger.

For det tredje kan det styrke virksomhedens image. Forbrugere og investorer er i stigende grad interesserede i bæredygtighed, og SMV’er, der er førende inden for cirkulære løsninger, kan tiltrække nye kunder og forbedre deres omdømme.

Hvordan kan den cirkulære økonomi tænkes ind i SMV’ers strategiudvikling?

Der er mange måder, hvorpå SMV’er kan tænke cirkulært i deres strategiudvikling. Her er et par tips:

 • Start med en strategisk analyse. Før du begynder at implementere cirkulære løsninger, er det vigtigt at lave en strategisk analyse for at identificere de bedste muligheder for din virksomhed.
 • Fokus på de vigtigste områder. Det er ikke nødvendigt at omstille din virksomhed til en cirkulær økonomi på én gang. Fokuser på de vigtigste områder, f.eks. produktion, distribution eller produktdesign.
 • Byg partnerskaber. Cirkulære løsninger kræver ofte samarbejde med andre virksomheder og aktører i værdikæden. Byg partnerskaber for at dele viden og ressourcer.

Eksempler på cirkulære løsninger for SMV’er

Her er nogle konkrete eksempler på cirkulære løsninger, som SMV’er kan implementere:

 • Genbrug og genanvendelse af materialer. SMV’er kan bruge genbrugsmaterialer i deres produkter og emballage, eller de kan genbruge eller genanvendelse affald fra deres produktion.
 • Reparation og leasing. SMV’er kan tilbyde reparation eller leasing af deres produkter i stedet for at sælge dem.
 • Deling af ressourcer. SMV’er kan dele kontorlokaler eller udstyr, eller de kan tilbyde tjenester, der er baseret på deling, f.eks. biludlejning eller delemad.
 • Design af bæredygtige produkter og tjenester. SMV’er kan designe produkter og tjenester, der er bæredygtige fra start, f.eks. ved at bruge færre materialer eller ved at gøre produkterne lettere at reparere.

Konklusion

Den cirkulære økonomi er en vigtig mulighed for SMV’er. Ved at tænke cirkulært i deres strategiudvikling kan SMV’er reducere omkostningerne, skabe nye forretningsmuligheder og styrke deres image.

Kategorier
Cirkulær økonomi

Den cirkulære økonomi: En strategisk mulighed for store virksomheder

Den cirkulære økonomi er et voksende fokusområde for virksomheder i hele verden, og store virksomheder har en særlig rolle at spille i den grønne omstilling.

Fordele for store virksomheder

Der er mange fordele for store virksomheder ved at investere i cirkulære løsninger. For det første kan det bidrage til at reducere omkostningerne. Når virksomheder genbruger og genanvender ressourcer, kan de spare penge på råvarer og affaldshåndtering.

For det andet kan det skabe nye forretningsmuligheder. Der er et stigende marked for bæredygtige produkter og tjenester, og store virksomheder kan få en konkurrencefordel ved at være førende inden for cirkulære løsninger.

For det tredje kan det styrke virksomhedens image. Forbrugere og investorer er i stigende grad interesserede i bæredygtighed, og store virksomheder, der er førende inden for cirkulære løsninger, kan tiltrække nye kunder og forbedre deres omdømme.

Udfordringer for store virksomheder

Der er også nogle udfordringer for store virksomheder i forhold til den cirkulære økonomi. For det første kan det være dyrt at omstille sig til en cirkulær økonomi. Store virksomheder har ofte store produktions- og distributionskæder, og det kan være en udfordring at omstille disse til en cirkulær økonomi.

For det andet kan det være svært at ændre virksomhedens kultur. Cirkulær økonomi kræver en ændring i tankegang og adfærd, og det kan være en udfordring for store virksomheder at ændre deres kultur.

Hvordan kan store virksomheder komme i gang?

Der er mange ting, store virksomheder kan gøre for at komme i gang med den cirkulære økonomi. Her er et par tips:

 • Start med en strategisk analyse. Før du begynder at implementere cirkulære løsninger, er det vigtigt at lave en strategisk analyse for at identificere de bedste muligheder for din virksomhed.
 • Fokuser på de vigtigste områder. Det er ikke nødvendigt at omstille din virksomhed til en cirkulær økonomi på én gang. Fokuser på de vigtigste områder, f.eks. produktion, distribution eller produktdesign.
 • Byg partnerskaber. Cirkulære løsninger kræver ofte samarbejde med andre virksomheder og aktører i værdikæden. Byg partnerskaber for at dele viden og ressourcer.

Konklusion

Den cirkulære økonomi er en vigtig strategisk mulighed for store virksomheder. Ved at investere i cirkulære løsninger kan store virksomheder reducere omkostningerne, skabe nye forretningsmuligheder og styrke deres image.

Her er nogle konkrete eksempler på cirkulære løsninger, som store virksomheder kan implementere:

 • Genbrug og genanvendelse af materialer. Genbrug og genanvendelse af materialer er en af de vigtigste cirkulære løsninger. Store virksomheder kan implementere disse løsninger ved at bruge genbrugsmaterialer i deres produkter og emballage, eller ved at genbruge eller genanvendelse affald fra deres produktion.
 • Reparation og leasing. Reparation og leasing er andre cirkulære løsninger, som store virksomheder kan implementere. Reparation af produkter i stedet for at smide dem væk kan forlænge produktets levetid og reducere behovet for nye produkter. Leasing af produkter kan også hjælpe med at reducere ressourceforbruget, da forbrugerne kun betaler for den tid, de bruger produktet.
 • Deling af ressourcer. Deling af ressourcer er en cirkulær løsning, der kan være relevant for mange forskellige typer virksomheder. For eksempel kan virksomheder dele kontorlokaler eller udstyr, eller de kan tilbyde tjenester, der er baseret på deling, f.eks. biludlejning eller delemad.
 • Design af bæredygtige produkter og tjenester. Cirkulære løsninger begynder med design. Ved at designe produkter og tjenester, der er bæredygtige fra start, kan virksomheder reducere deres miljøpåvirkning.