Kategorier
Cirkulær økonomi

Sådan kan bestyrelser i små og mellemstore virksomheder støtte op om elektrificering

Den cirkulære økonomi er et paradigmeskifte fra den traditionelle lineære økonomi, hvor ressourcer udvindes, produceres, forbruges og derefter bortskaffes. I den cirkulære økonomi tænkes ressourcerne rundt i loopet, så de kan genbruges og genanvendes.

Elektrificering er en vigtig del af den cirkulære økonomi. Elektriske køretøjer udleder ikke CO2 eller andre forurenende stoffer, hvilket kan bidrage til at reducere luftforurening og klimaforandringer.

Bestyrelser i små og mellemstore virksomheder kan spille en vigtig rolle i at støtte op om elektrificering. De kan gøre dette ved at:

 • Sætte en klar vision og strategi for bæredygtighed: Bestyrelsen kan sætte en klar vision og strategi for bæredygtighed, som omfatter elektrificering. Dette kan hjælpe med at sikre, at virksomhederne er forpligtet til at fremme den cirkulære økonomi.
 • Skabe et incitament for elektrificering: Bestyrelsen kan skabe et incitament for elektrificering, f.eks. ved at tilbyde rabatter eller andre fordele til virksomheder, der investerer i elektriske køretøjer.
 • Støtte udviklingen af nye teknologier: Bestyrelsen kan støtte udviklingen af nye teknologier til elektrificering, f.eks. ved at investere i forskning og udvikling.

Fordele ved elektrificering

Der er en række fordele ved elektrificering, f.eks.:

 • Reducerede emissioner: Elektriske køretøjer udleder ikke CO2 eller andre forurenende stoffer. Dette kan bidrage til at reducere luftforurening og klimaforandringer.
 • Lavere støjniveau: Elektriske køretøjer er meget mere støjsvage end diesel- og benzindrevne køretøjer. Dette kan bidrage til at skabe et mere bæredygtigt miljø.
 • Lavere driftsomkostninger: Elektriske køretøjer har lavere driftsomkostninger end diesel- og benzindrevne køretøjer. Dette skyldes, at elektricitet er en billigere energikilde end fossile brændstoffer.

Hvordan kan bestyrelser i små og mellemstore virksomheder støtte op om elektrificering?

Bestyrelser i små og mellemstore virksomheder kan støtte op om elektrificering på en række måder, f.eks.:

 • Sæt en klar målsætning for elektrificering: Bestyrelsen kan sætte en klar målsætning for elektrificering af virksomhedens distributionsnetværk. Dette kan hjælpe med at sikre, at virksomheden er forpligtet til at gøre dette.
 • Kræv en plan for elektrificering: Bestyrelsen kan kræve, at virksomheden opretter en plan for elektrificering. Dette kan hjælpe med at sikre, at virksomheden implementerer elektrificering på en effektiv måde.
 • Mål effekten af elektrificering: Bestyrelsen kan måle effekten af elektrificering. Dette kan hjælpe med at vurdere, om elektrificering er en succes.

Ved at følge disse anbefalinger kan bestyrelser i små og mellemstore virksomheder bidrage til at skabe en mere bæredygtig fremtid.

Yderligere anbefalinger

Her er nogle yderligere anbefalinger for, hvordan bestyrelser i små og mellemstore virksomheder kan støtte op om elektrificering:

 • Udnævn en ansvarlig for bæredygtighed: Bestyrelsen kan udnævne en ansvarlig for bæredygtighed, som kan stå for at fremme elektrificering.
 • Opret en platform for samarbejde: Bestyrelsen kan oprette en platform for samarbejde, hvor virksomheder kan dele erfaringer og viden om elektrificering.
 • Skab en database over tilgængelige finansieringsmuligheder: Bestyrelsen kan skabe en database over tilgængelige finansieringsmuligheder til elektrificering. Dette kan hjælpe virksomheder med at finansiere deres elektrificeringsprojekter.

Ved at følge disse anbefalinger kan bestyrelser i små og mellemstore virksomheder hjælpe med at gøre deres virksomheder mere bæredygtige.

Kategorier
Cirkulær økonomi

Hvordan små og mellemstore virksomheders bestyrelser kan støtte op om omstillingen til den cirkulære økonomi

Den cirkulære økonomi er et paradigmeskift fra den traditionelle lineære økonomi, hvor ressourcer udvindes, produceres, forbruges og derefter bortskaffes. I den cirkulære økonomi tænkes ressourcerne rundt i loopet, så de kan genbruges og genanvendes.

Små og mellemstore virksomheder (SMV’er) spiller en vigtig rolle i den cirkulære økonomi. SMV’er udgør en stor del af den danske økonomi, og de er ofte innovative og hurtige til at tilpasse sig nye markeder.

For at SMV’er kan omstille sig til den cirkulære økonomi er det vigtigt, at bestyrelserne støtter op om denne omstilling.

Hvad kan bestyrelser gøre?

Her er nogle tips til, hvordan bestyrelser i SMV’er kan støtte op om omstillingen til den cirkulære økonomi:

 • Fastsætte en strategisk retning. Bestyrelsen skal sikre, at virksomheden har en klar strategisk retning, der tager højde for den cirkulære økonomi.
 • Sæt mål og KPI’er. Bestyrelsen skal sætte mål og KPI’er for den cirkulære økonomi, så virksomheden kan måle sin fremgang.
 • Sørg for, at virksomheden har de nødvendige ressourcer. Bestyrelsen skal sikre, at virksomheden har de nødvendige ressourcer til at gennemføre den cirkulære omstilling.
 • Støt op om ledelsen. Bestyrelsen skal støtte op om ledelsen i implementeringen af den cirkulære omstilling.

Eksempler på cirkulære initiativer

Her er nogle eksempler på cirkulære initiativer, som SMV’er kan iværksætte:

 • Reparation og genbrug: Virksomheden kan tilbyde reparation og genbrug af produkter og tjenester.
 • Deling af ressourcer: Virksomheden kan tilbyde tjenester, der er baseret på deling af ressourcer.
 • Design af bæredygtige produkter og tjenester: Virksomheden kan designe produkter og tjenester, der er bæredygtige fra start.

Konklusion

Bestyrelser i SMV’er spiller en vigtig rolle i den cirkulære økonomi. Ved at støtte op om omstillingen til den cirkulære økonomi kan bestyrelser hjælpe deres virksomheder med at blive mere bæredygtige og mere profitable.