Kategorier
Cirkulær økonomi

Recover: Gennem genvinding skaber du værdi i din startups værdikæde

I en verden med fokus på bæredygtighed og ressourceforbrug tilbyder princippet “Recover” fra cirkulær økonomi en innovativ strategi for startups. Ved at genvinde materialer fra brugte produkter kan startups skabe værdi, reducere affald og tiltrække bevidste kunder.

Hvad betyder “Recover”?

Recover handler om at udvinde værdifulde materialer fra brugte produkter, der ikke længere kan repareres, genbruges eller omformuleres. Dette kan omfatte genanvendelse af komponenter, materialer og energi.

Hvordan kan startups implementere “Recover”?

 • Design for demontering: Skab produkter, der er nemme at adskille og demontere for at lette genvinding af materialer.
 • Saml brugte produkter: Organiser indsamling af brugte produkter fra kunder, forhandlere eller genbrugsstationer.
 • Udvikle en genvindingsproces: Etabler en systematisk tilgang til sortering, rengøring og omdannelse af brugte produkter til værdifulde materialer.
 • Samarbejd med genvindingsvirksomheder: Etabler partnerskaber med virksomheder, der specialiserer sig i genvinding af specifikke materialer.
 • Udnyt genvundet energi: Udforsk muligheder for at bruge energi fra genvindingsprocesser.

Fordele ved at implementere “Recover”

 • Øget bæredygtighed: Reducerede miljøpåvirkninger, ressourceforbrug og affald.
 • Omkostningsbesparelser: Brug af genvundne materialer kan reducere produktionsomkostninger.
 • Styrket brandværdi: Forbrugere er i stigende grad bevidste om bæredygtighed og vil støtte virksomheder, der tilbyder cirkulære løsninger.
 • Udvidet kundebase: Tilbyd attraktive produkter til kunder, der søger bæredygtige og miljøvenlige alternativer.

Analyse af startups værdikæde med “Recover”

 • Identificer genvindelsespotentiale: Analysér produktdesign, materialer og brugsmønstre for at finde produkter, der egner sig til genvinding.
 • Udvikle en genvindingsstrategi: Vælg den mest effektive model for din virksomhed, f.eks. intern genvinding eller samarbejde med eksterne virksomheder.
 • Etabler logistik for genvinding: Organiser effektiv håndtering af indsamlede produkter, sortering af materialer og transport til genvindingsvirksomheder.
 • Uddan medarbejdere: Sikre, at der er tilstrækkelig viden om genvindingsprocesser og håndtering af forskellige materialer.

Konklusion

Recover-princippet er en attraktiv strategi for startups, der ønsker at skabe bæredygtig vækst og opbygge et stærkt brand. Ved at genvinde materialer fra brugte produkter kan startups lukke kredsløbet i værdikæden, reducere affald, spare ressourcer, tilfredsstille bevidste kunder og opnå en konkurrencemæssig fordel.

Kategorier
Cirkulær økonomi

Recycle: Luk kredsløbet i din startups værdikæde med genanvendelse

I en verden præget af ressourceknaphed og miljøbevidsthed er princippet “Recycle” fra cirkulær økonomi en afgørende strategi for startups, der ønsker at opbygge bæredygtige og profitable virksomheder. Ved at genanvende materialer fra brugte produkter kan startups lukke kredsløbet i deres værdikæde, reducere affald og skabe værdi for både kunder og miljøet.

Hvad betyder “Recycle”?

Recycle handler om at omdanne brugte produkter og materialer til nye produkter og komponenter. Dette kan ske ved at sortere, rengøre, smelte, granulate og omforme materialerne til nye anvendelser.

Hvordan kan startups implementere “Recycle”?

 • Design for genanvendelighed: Skab produkter af genanvendelige materialer og design dem til nem adskillelse af komponenter.
 • Saml brugte produkter: Organiser indsamling af brugte produkter fra kunder, forhandlere eller genbrugsstationer.
 • Udvikle en genanvendelsesproces: Etabler en systematisk tilgang til sortering, rengøring og omdannelse af brugte materialer til nye produkter.
 • Tilbyd genanvendte produkter: Gør det muligt for kunderne at købe produkter lavet af genanvendte materialer.
 • Samarbejd med genanvendelsesvirksomheder: Etabler partnerskaber med virksomheder, der specialiserer sig i genanvendelse af specifikke materialer.

Fordele ved at implementere “Recycle”

 • Øget bæredygtighed: Reducerede miljøpåvirkninger, ressourceforbrug og affald.
 • Omkostningsbesparelser: Brug af genanvendte materialer kan reducere produktionsomkostninger.
 • Styrket brandværdi: Forbrugere er i stigende grad bevidste om bæredygtighed og vil støtte virksomheder, der tilbyder cirkulære løsninger.
 • Udvidet kundebase: Tilbyd attraktive produkter til kunder, der søger bæredygtige og miljøvenlige alternativer.

Analyse af startups værdikæde med “Recycle”

 • Identificer genanvendelsespotentiale: Analysér produktdesign, materialer og brugsmønstre for at finde produkter, der egner sig til genanvendelse.
 • Udvikle en genanvendelsesstrategi: Vælg den mest effektive model for din virksomhed, f.eks. intern genanvendelse eller samarbejde med eksterne virksomheder.
 • Etabler logistik for genanvendelse: Organiser effektiv håndtering af indsamlede produkter, sortering af materialer og transport til genanvendelsesvirksomheder.
 • Uddan medarbejdere: Sikre, at der er tilstrækkelig viden om genanvendelsesprocesser og håndtering af forskellige materialer.

Konklusion

Recycle-princippet er en solid strategi for startups, der ønsker at skabe bæredygtig vækst og opbygge et stærkt brand. Ved at genanvende materialer fra brugte produkter kan startups lukke kredsløbet i værdikæden, reducere affald, spare ressourcer, tilfredsstille bevidste kunder og opnå en konkurrencemæssig fordel.

Kategorier
Cirkulær økonomi

Repurpose: Giv nyt liv til brugte produkter i din startups værdikæde

I en verden med øget fokus på bæredygtighed og ressourceforbrug tilbyder princippet “Repurpose” fra cirkulær økonomi en innovativ strategi for startups. Ved at omformulere brugte produkter til nye formål kan startups skabe værdi, reducere affald og tiltrække bevidste kunder.

Hvad betyder “Repurpose”?

Repurpose handler om at finde nye anvendelsesmuligheder for brugte produkter, der ikke længere tjener deres oprindelige formål. Dette kan omfatte kreativt redesign, ombygning, opgradering eller kombination med andre produkter til at skabe nye og unikke genstande.

Hvordan kan startups implementere “Repurpose”?

 • Design for fleksibilitet: Skab produkter, der kan demonteres, tilpasses og omformes til nye funktioner.
 • Saml brugte produkter: Organiser indsamling af brugte produkter fra kunder, forhandlere eller genbrugsstationer.
 • Udvikle en repurposing-proces: Etabler en systematisk tilgang til at sortere, rengøre, reparere, omdesigne og omdanne brugte produkter.
 • Tilbyd repurposed produkter: Gør det muligt for kunderne at købe unikke og kreative produkter lavet af brugte materialer.
 • Fremhæv historien: Fortæl historien om produkternes oprindelse og transformation for at engagere kunderne.

Fordele ved at implementere “Repurpose”

 • Øget bæredygtighed: Reducerede miljøpåvirkninger, ressourceforbrug og affald.
 • Omkostningsbesparelser: Brug af brugte materialer kan reducere produktionsomkostninger.
 • Styrket brandværdi: Forbrugere er i stigende grad bevidste om bæredygtighed og vil støtte virksomheder, der tilbyder cirkulære løsninger.
 • Udvidet kundebase: Tilbyd unikke produkter til kunder, der søger alternative og bæredygtige valgmuligheder.

Analyse af startups værdikæde med “Repurpose”

 • Identificer repurposing-potentiale: Analysér produktdesign, materialer og brugsmønstre for at finde produkter, der egner sig til omformulering.
 • Udvikle en repurposing-strategi: Vælg den mest effektive model for din virksomhed, f.eks. intern repurposing eller samarbejde med eksterne designere og producenter.
 • Etabler logistik for repurposing: Organiser effektiv håndtering af indsamlede produkter, materialer og færdige repurposed produkter.
 • Uddan medarbejdere: Sikre, at der er tilstrækkelig kreativitet, håndværksmæssig ekspertise og designforståelse til at udføre repurposing-processen.

Konklusion

Repurpose-princippet er en attraktiv strategi for startups, der ønsker at skabe bæredygtig vækst og opbygge et stærkt brand. Ved at omformulere brugte produkter til nye og unikke genstande kan startups reducere affald, spare ressourcer, tilfredsstille bevidste kunder og opnå en konkurrencemæssig fordel.

Kategorier
Cirkulær økonomi

Remanufacture: Nyt liv til brugte komponenter i din startups værdikæde

I en verden med fokus på bæredygtighed og ressourceforbrug tilbyder princippet “Remanufacture” fra cirkulær økonomi en innovativ strategi for startups. Ved at genfremstille brugte komponenter kan startups skabe værdi, reducere affald og tiltrække bevidste kunder.

Hvad betyder “Remanufacture”?

Remanufacture handler om at genfremstille brugte komponenter til en funktionsdygtig stand, der svarer til nye komponenter. Dette kan omfatte rengøring, reparation, udskiftning af slidte dele, opgradering til ny teknologi og test.

Hvordan kan startups implementere “Remanufacture”?

 • Design for modularitet: Skab produkter med komponenter, der er nemme at demontere, udskifte og genfremstille.
 • Etabler et effektivt indsamlingssystem: Organiser indsamling af brugte produkter eller komponenter fra kunder eller forhandlere.
 • Udvikle en remanufacturing-proces: Implementer en standardiseret proces for rengøring, reparation, udskiftning, opgradering og test af brugte komponenter.
 • Tilbyd remanufacturede komponenter: Gør det muligt for kunderne at købe remanufacturede komponenter til en attraktiv pris.
 • Garanter kvaliteten: Tilbyd garanti og support på remanufacturede komponenter for at sikre kundetilfredshed.

Fordele ved at implementere “Remanufacture”

 • Øget bæredygtighed: Reducerede miljøpåvirkninger, ressourceforbrug og affald.
 • Omkostningsbesparelser: Brug af brugte komponenter kan reducere produktionsomkostninger.
 • Styrket brandværdi: Forbrugere er i stigende grad bevidste om bæredygtighed og vil støtte virksomheder, der tilbyder cirkulære løsninger.
 • Udvidet kundebase: Tilbyd et attraktivt alternativ til nye komponenter til prisbevidste kunder.

Analyse af startups værdikæde med “Remanufacture”

 • Identificer remanufacturing-potentiale: Analysér produktdesign, komponenter og brugsmønstre for at finde komponenter, der egner sig til remanufacturing.
 • Udvikle en remanufacturing-strategi: Vælg den mest effektive model for din virksomhed, f.eks. intern remanufacturing eller samarbejde med eksterne virksomheder.
 • Etabler logistik for remanufacturing: Organiser effektiv håndtering af indsamlede komponenter, reservedele og færdige remanufacturede komponenter.
 • Uddan medarbejdere: Sikre, at der er tilstrækkelig viden og ekspertise til at udføre remanufacturing-processen.

Konklusion

Remanufacture-princippet er en attraktiv strategi for startups, der ønsker at skabe bæredygtig vækst og opbygge et stærkt brand. Ved at genfremstille brugte komponenter kan startups reducere affald, spare ressourcer, tilfredsstille bevidste kunder og opnå en konkurrencemæssig fordel.

Kategorier
Cirkulær økonomi

Refurbish: Nyt liv til brugte produkter i din startups værdikæde

I en verden med fokus på bæredygtighed og ressourceforbrug tilbyder princippet “Refurbish” fra cirkulær økonomi en innovativ strategi for startups. Ved at opgradere og genopfriske brugte produkter kan startups skabe værdi, reducere affald og tiltrække bevidste kunder.

Hvad betyder “Refurbish”?

Refurbish handler om at opgradere brugte produkter til en funktionsdygtig stand, der svarer til et nyt produkt. Dette kan omfatte rengøring, reparation, udskiftning af komponenter og installation af ny software.

Hvordan kan startups implementere “Refurbish”?

 • Design for modularitet: Skab produkter, der er nemme at demontere, udskifte komponenter på og opgradere.
 • Etabler et effektivt indsamlingssystem: Organiser indsamling af brugte produkter fra kunder eller forhandlere.
 • Udvikle en refurbish-proces: Implementer en standardiseret proces for rengøring, reparation, opgradering og test af brugte produkter.
 • Tilbyd refurbish-produkter: Gør det muligt for kunderne at købe refurbish-produkter til en attraktiv pris.
 • Garanter kvaliteten: Tilbyd garanti og support på refurbish-produkter for at sikre kundetilfredshed.

Fordele ved at implementere “Refurbish”

 • Øget bæredygtighed: Reducerede miljøpåvirkninger, ressourceforbrug og affald.
 • Omkostningsbesparelser: Brug af brugte komponenter kan reducere produktionsomkostninger.
 • Styrket brandværdi: Forbrugere er i stigende grad bevidste om bæredygtighed og vil støtte virksomheder, der tilbyder cirkulære løsninger.
 • Udvidet kundebase: Tilbyd et attraktivt alternativ til nye produkter til prisbevidste kunder.

Analyse af startups værdikæde med “Refurbish”

 • Identificer refurbish-potentiale: Analysér produktdesign, materialer og brugsmønstre for at finde produkter, der egner sig til refurbish.
 • Udvikle en refurbish-strategi: Vælg den mest effektive model for din virksomhed, f.eks. intern refurbish eller samarbejde med eksterne virksomheder.
 • Etabler logistik for refurbish: Organiser effektiv håndtering af indsamlede produkter, reservedele og færdige refurbish-produkter.
 • Uddan medarbejdere: Sikre, at der er tilstrækkelig viden og ekspertise til at udføre refurbish-processen.

Konklusion

Refurbish-princippet er en attraktiv strategi for startups, der ønsker at skabe bæredygtig vækst og opbygge et stærkt brand. Ved at opgradere og genopfriske brugte produkter kan startups reducere affald, spare ressourcer, tilfredsstille bevidste kunder og opnå en konkurrencemæssig fordel.

Kategorier
Cirkulær økonomi ESG

Repair: Nøglen til at forlænge produktlevetiden og skabe værdi i din startups værdikæde

I en verden præget af ressourceknaphed og miljøbevidsthed er princippet “Repair” fra cirkulær økonomi en afgørende strategi for startups, der ønsker at opbygge bæredygtige og profitable virksomheder. Ved at fokusere på reparation og vedligeholdelse kan startups forlænge produktlevetiden, reducere affald og skabe værdi for både kunder og miljøet.

Hvad betyder “Repair”?

Repair handler om at reparere og vedligeholde produkter i stedet for at smide dem ud, når de går i stykker. Dette kan omfatte en lang række aktiviteter, fra simple reparationer til mere komplekse overhalinger.

Hvordan kan startups implementere “Repair”?

 • Design for reparerbarhed: Skab produkter, der er nemme at demontere, reparere og udskifte komponenter på.
 • Tilbyd reparationstjenester: Gør det nemt for kunderne at få deres produkter repareret af autoriserede serviceteknikere.
 • Sælg reservedele: Gør det muligt for kunderne at købe reservedele og reparere produkterne selv.
 • Udvikle reparationsmanualer: Tilbyd detaljerede instruktioner og vejledninger til reparation af produkter.
 • Samarbejd med reparationsvirksomheder: Etabler partnerskaber med virksomheder, der tilbyder reparationstjenester for din produkttype.

Fordele ved at implementere “Repair”

 • Øget bæredygtighed: Reducerede miljøpåvirkninger, ressourceforbrug og affald.
 • Omkostningsbesparelser: Forlængelse af produktlevetiden kan reducere produktions- og materialeomkostninger.
 • Styrket brandværdi: Forbrugere er i stigende grad bevidste om bæredygtighed og vil støtte virksomheder, der tilbyder langvarige produkter.
 • Øget kundetilfredshed: Tilfredse kunder, der kan få deres produkter repareret og dermed undgå at købe nye.

Analyse af startups værdikæde med “Repair”

 • Identificer reparationsbehov: Analysér produktdesign, materialer og brugsmønstre for at finde potentiale for reparationer.
 • Udvikle reparationsstrategier: Vælg de mest effektive reparationsmodeller for din virksomhed, f.eks. interne reparationsværksteder eller samarbejde med eksterne virksomheder.
 • Etabler logistik for reparationer: Organiser effektiv håndtering af returnerede produkter og reservedele.
 • Uddan serviceteknikere: Sikre, at der er tilstrækkelig viden og ekspertise til at reparere produkterne.

Konklusion

Repair-princippet er en solid strategi for startups, der ønsker at skabe bæredygtig vækst og opbygge et stærkt brand. Ved at fokusere på reparation og vedligeholdelse kan startups reducere affald, spare ressourcer, tilfredsstille bevidste kunder og skabe en konkurrencemæssig fordel.

Kategorier
Cirkulær økonomi

Reduce: Nøglen til en effektiv og bæredygtig værdikæde for startups

I en verden med begrænsede ressourcer og øget fokus på bæredygtighed er princippet “Reduce” fra cirkulær økonomi afgørende for startups, der ønsker at opbygge effektive og bæredygtige værdikæder.

Hvad betyder “Reduce”?

Reduce handler om at minimere ressourceforbrug og spild i alle faser af en produkts livscyklus. Dette indebærer at fokusere på effektivitet, optimering og redesign for at reducere den samlede miljøpåvirkning.

Hvordan kan startups implementere “Reduce”?

 • Design for minimalt materialeforbrug: Vælg materialer med lav miljøpåvirkning og design produkter, der bruger minimalt materiale uden at gå på kompromis med funktionalitet.
 • Optimer produktionsprocesser: Implementer lean manufacturing principper for at minimere spild og energiforbrug i produktionen.
 • Udnyt digitale værktøjer: Brug dataanalyse og digitalisering til at optimere ressourceforbrug og logistik.
 • Tilbyd reparation og vedligeholdelse: Forlæng produktlevetiden ved at tilbyde reparation og vedligeholdelsestjenester til kunderne.
 • Fremme genbrug og genanvendelse: Design produkter, der nemt kan demonteres og genbruges eller genanvendes.

Fordele ved at implementere “Reduce”

 • Øget bæredygtighed: Reducerede miljøpåvirkninger, ressourceforbrug og affald.
 • Omkostningsbesparelser: Mindre ressourceforbrug og spild kan føre til lavere driftsomkostninger.
 • Styrket brandværdi: Forbrugere er i stigende grad bevidste om bæredygtighed og vil støtte virksomheder, der deler deres værdier.
 • Øget innovation: Udfordring af traditionelle koncepter kan føre til nye innovative løsninger og produkter.

Konklusion

Reduce-princippet er en fundamental strategi for startups, der ønsker at opbygge effektive og bæredygtige værdikæder. Ved at fokusere på minimalt materialeforbrug, optimering af processer og fremme af genbrug kan startups skabe en positiv indvirkning på miljøet, opnå konkurrencemæssige fordele og tiltrække bevidste kunder.

Kategorier
Cirkulær økonomi

Rethink: Nøgleprincippet for en bæredygtig omstilling og succesfulde startups

I en verden præget af klimaforandringer og ressourceknaphed er det afgørende at gentænke vores tilgang til produktion, forbrug og affaldshåndtering. Princippet “Rethink” fra cirkulær økonomi tilbyder et kraftfuldt framework for at opnå en bæredygtig omstilling og skabe succesfulde startups.

Hvad betyder “Rethink”?

Rethink handler om at udfordre traditionelle forretningsmodeller og forbrugsmønstre. Det indebærer at genoverveje produktdesign, materialevalg, produktionsmetoder og forbrugeradfærd for at skabe en mere bæredygtig fremtid.

Hvordan kan startups implementere “Rethink”?

 • Design for cirkularitet: Udvikle produkter, der er holdbare, reparerbare, genanvendelige og multifunktionelle. Dette kan forlænge produktlevetiden og reducere behovet for nyproduktion.
 • Vælg bæredygtige materialer: Bruge genbrugte, genanvendelige og bionedbrydelige materialer i produktionen. Dette kan reducere ressourceforbrug og miljøpåvirkninger.
 • Udnyt innovative produktionsmetoder: Implementere cirkulære produktionsteknikker som 3D-printning, deling af produktionsfaciliteter og brug af vedvarende energi.
 • Tilbyd servicebaserede løsninger: Skifte fokus fra salg af produkter til at tilbyde tjenester som leasing, deling og abonnementer. Dette kan øge produktudnyttelsesgraden og reducere affald.
 • Engagere forbrugerne: Opfordre til ansvarligt forbrug og fremme delingsøkonomien. Dette kan øge bevidstheden om bæredygtighed og skabe et mere engageret kundebase.

Fordele ved at implementere “Rethink”

 • Øget bæredygtighed: Reducerede miljøpåvirkninger, ressourceforbrug og affald.
 • Omkostningsbesparelser: Optimering af ressourceforbrug og produktionsmetoder kan føre til lavere driftsomkostninger.
 • Styrket brandværdi: Forbrugere er i stigende grad bevidste om bæredygtighed og vil støtte virksomheder, der deler deres værdier.
 • Øget innovation: Udfordring af traditionelle koncepter kan føre til nye innovative løsninger og produkter.

Konklusion

Rethink-princippet er en essentiel komponent i en bæredygtig omstilling og for succesfulde startups. Ved at gentænke alle aspekter af værdikæden kan startups skabe en positiv indvirkning på miljøet, opnå konkurrencemæssige fordele og tilfredsstille et bevidst kundesegment.

Kategorier
Cirkulær økonomi

Refuse: Nøglen til en bæredygtig værdikæde for startups

I en verden fyldt med miljømæssige udfordringer er det mere afgørende end nogensinde for startups at integrere bæredygtighed i deres kerneværdier. Princippet “Refuse” fra cirkulær økonomi tilbyder et kraftfuldt værktøj til at opbygge en mere bæredygtig værdikæde fra begyndelsen.

Hvad betyder “Refuse”?

Refuse handler om at reducere behovet for produkter og services i første omgang. Det indebærer at udfordre traditionelle forretningsmodeller og forbrugsmønstre for at minimere ressourceforbrug og affald.

Hvordan kan startups implementere “Refuse”?

 • Fokus på serviceøkonomi: Tilbyd tjenester som leasing, deling og abonnementer i stedet for at sælge produkter. Dette kan forlænge produktlevetiden og reducere behovet for nyproduktion.
 • Design for holdbarhed: Skab produkter af høj kvalitet, der kan repareres, genbruges og genanvendes. Dette kan reducere behovet for at udskifte produkter og dermed affaldsmængden.
 • Fremme digitalisering: Udnyt digitale løsninger til at optimere ressourceforbrug og reducere behovet for fysiske produkter.
 • Byg relationer: Skab stærke relationer med leverandører og kunder for at fremme cirkulation af materialer og produkter.
 • Støt delingsøkonomien: Deltag i platforme og initiativer, der fremmer deling og genbrug af produkter og ressourcer.

Fordele ved at implementere “Refuse”

 • Øget bæredygtighed: Reducerede miljøpåvirkninger og ressourceforbrug.
 • Omkostningsbesparelser: Mindre affald og spild kan føre til lavere driftsomkostninger.
 • Styrket brandværdi: Forbrugere er i stigende grad bevidste om bæredygtighed og vil støtte virksomheder, der deler deres værdier.
 • Øget innovation: Udfordring af traditionelle forretningsmodeller kan føre til nye innovative løsninger.

Konklusion

Refuse-princippet er en effektiv strategi for startups, der ønsker at opbygge en bæredygtig værdikæde. Ved at fokusere på serviceøkonomi, holdbart design, digitalisering og delingsøkonomi kan startups skabe en positiv indvirkning på miljøet og samtidig opnå succes på et konkurrencepræget marked.

Kategorier
Cirkulær økonomi

Cirkulær økonomi i praksis: Analyse af en virksomheds værdikæde med de 10 principper

Cirkulær økonomi er en afgørende komponent i en bæredygtig omstilling. Ved at omfavne cirkulære principper kan virksomheder reducere ressourceforbrug, minimere affald og skabe mere værdi for både kunder og miljøet. De 10 principper for cirkulær økonomi (10R) tilbyder et praktisk framework til at analysere og omstille en virksomheds værdikæde.

De 10 principper (10R)

 1. Refuse: Reducér behovet for produkter og services.
 2. Rethink: Redesign produkter og services for cirkularitet.
 3. Reduce: Minimer materialeforbrug og spild.
 4. Reuse: Genbrug produkter og komponenter.
 5. Repair: Reparer og vedligehold produkter.
 6. Refurbish: Opgrader brugte produkter til funktionsdygtig stand.
 7. Remanufacture: Genfremstil produkter med brugte komponenter.
 8. Repurpose: Find nye anvendelsesmuligheder for brugte produkter.
 9. Recycle: Genanvend materialer til nye produkter.
 10. Recover: Udnyt energi og næringsstoffer fra restprodukter.

Værdikædeanalyse med 10R

Ved at anvende 10R-principperne på en virksomheds værdikæde kan man identificere områder med forbedringspotentiale. For eksempel:

 • Designfasen: Kan produkterne designes til at være mere holdbare, reparerbare og genanvendelige?
 • Produktionsfasen: Kan ressourceforbrug og spild minimeres?
 • Forbrugsfasen: Kan virksomheden tilbyde tjenester som reparation, leasing og deling?
 • Affaldshåndteringsfasen: Kan materialer genbruges eller genanvendes?

Cirkulær økonomi som fundament for bæredygtig omstilling

Cirkulær økonomi handler om mere end blot at genbruge materialer. Det handler om at ændre vores tankegang og forretningsmodeller. Ved at omfavne cirkulære principper kan virksomheder bidrage til en mere bæredygtig fremtid ved at:

 • Reducere CO2-udledning: Cirkulær økonomi kan bidrage til at reducere CO2-udledning ved at minimere ressourceforbrug og affald.
 • Spare ressourcer: Cirkulær økonomi kan bidrage til at spare på begrænsede ressourcer som f.eks. vand, mineraler og energi.
 • Skabe nye arbejdspladser: Omstillingen til cirkulær økonomi kan skabe nye arbejdspladser inden for områder som reparation, genbrug og genanvendelse.

Konklusion

De 10 principper for cirkulær økonomi tilbyder et kraftfuldt framework til at analysere og omstille en virksomheds værdikæde. Ved at omfavne cirkulære principper kan virksomheder bidrage til en mere bæredygtig fremtid og skabe værdi for både kunder og miljøet.