Kategorier
Cirkulær økonomi

Recover: Gennem genvinding skaber du værdi i din startups værdikæde

I en verden med fokus på bæredygtighed og ressourceforbrug tilbyder princippet “Recover” fra cirkulær økonomi en innovativ strategi for startups. Ved at genvinde materialer fra brugte produkter kan startups skabe værdi, reducere affald og tiltrække bevidste kunder.

Hvad betyder “Recover”?

Recover handler om at udvinde værdifulde materialer fra brugte produkter, der ikke længere kan repareres, genbruges eller omformuleres. Dette kan omfatte genanvendelse af komponenter, materialer og energi.

Hvordan kan startups implementere “Recover”?

 • Design for demontering: Skab produkter, der er nemme at adskille og demontere for at lette genvinding af materialer.
 • Saml brugte produkter: Organiser indsamling af brugte produkter fra kunder, forhandlere eller genbrugsstationer.
 • Udvikle en genvindingsproces: Etabler en systematisk tilgang til sortering, rengøring og omdannelse af brugte produkter til værdifulde materialer.
 • Samarbejd med genvindingsvirksomheder: Etabler partnerskaber med virksomheder, der specialiserer sig i genvinding af specifikke materialer.
 • Udnyt genvundet energi: Udforsk muligheder for at bruge energi fra genvindingsprocesser.

Fordele ved at implementere “Recover”

 • Øget bæredygtighed: Reducerede miljøpåvirkninger, ressourceforbrug og affald.
 • Omkostningsbesparelser: Brug af genvundne materialer kan reducere produktionsomkostninger.
 • Styrket brandværdi: Forbrugere er i stigende grad bevidste om bæredygtighed og vil støtte virksomheder, der tilbyder cirkulære løsninger.
 • Udvidet kundebase: Tilbyd attraktive produkter til kunder, der søger bæredygtige og miljøvenlige alternativer.

Analyse af startups værdikæde med “Recover”

 • Identificer genvindelsespotentiale: Analysér produktdesign, materialer og brugsmønstre for at finde produkter, der egner sig til genvinding.
 • Udvikle en genvindingsstrategi: Vælg den mest effektive model for din virksomhed, f.eks. intern genvinding eller samarbejde med eksterne virksomheder.
 • Etabler logistik for genvinding: Organiser effektiv håndtering af indsamlede produkter, sortering af materialer og transport til genvindingsvirksomheder.
 • Uddan medarbejdere: Sikre, at der er tilstrækkelig viden om genvindingsprocesser og håndtering af forskellige materialer.

Konklusion

Recover-princippet er en attraktiv strategi for startups, der ønsker at skabe bæredygtig vækst og opbygge et stærkt brand. Ved at genvinde materialer fra brugte produkter kan startups lukke kredsløbet i værdikæden, reducere affald, spare ressourcer, tilfredsstille bevidste kunder og opnå en konkurrencemæssig fordel.

Kategorier
Cirkulær økonomi

Cirkulær økonomi i praksis: Analyse af en virksomheds værdikæde med de 10 principper

Cirkulær økonomi er en afgørende komponent i en bæredygtig omstilling. Ved at omfavne cirkulære principper kan virksomheder reducere ressourceforbrug, minimere affald og skabe mere værdi for både kunder og miljøet. De 10 principper for cirkulær økonomi (10R) tilbyder et praktisk framework til at analysere og omstille en virksomheds værdikæde.

De 10 principper (10R)

 1. Refuse: Reducér behovet for produkter og services.
 2. Rethink: Redesign produkter og services for cirkularitet.
 3. Reduce: Minimer materialeforbrug og spild.
 4. Reuse: Genbrug produkter og komponenter.
 5. Repair: Reparer og vedligehold produkter.
 6. Refurbish: Opgrader brugte produkter til funktionsdygtig stand.
 7. Remanufacture: Genfremstil produkter med brugte komponenter.
 8. Repurpose: Find nye anvendelsesmuligheder for brugte produkter.
 9. Recycle: Genanvend materialer til nye produkter.
 10. Recover: Udnyt energi og næringsstoffer fra restprodukter.

Værdikædeanalyse med 10R

Ved at anvende 10R-principperne på en virksomheds værdikæde kan man identificere områder med forbedringspotentiale. For eksempel:

 • Designfasen: Kan produkterne designes til at være mere holdbare, reparerbare og genanvendelige?
 • Produktionsfasen: Kan ressourceforbrug og spild minimeres?
 • Forbrugsfasen: Kan virksomheden tilbyde tjenester som reparation, leasing og deling?
 • Affaldshåndteringsfasen: Kan materialer genbruges eller genanvendes?

Cirkulær økonomi som fundament for bæredygtig omstilling

Cirkulær økonomi handler om mere end blot at genbruge materialer. Det handler om at ændre vores tankegang og forretningsmodeller. Ved at omfavne cirkulære principper kan virksomheder bidrage til en mere bæredygtig fremtid ved at:

 • Reducere CO2-udledning: Cirkulær økonomi kan bidrage til at reducere CO2-udledning ved at minimere ressourceforbrug og affald.
 • Spare ressourcer: Cirkulær økonomi kan bidrage til at spare på begrænsede ressourcer som f.eks. vand, mineraler og energi.
 • Skabe nye arbejdspladser: Omstillingen til cirkulær økonomi kan skabe nye arbejdspladser inden for områder som reparation, genbrug og genanvendelse.

Konklusion

De 10 principper for cirkulær økonomi tilbyder et kraftfuldt framework til at analysere og omstille en virksomheds værdikæde. Ved at omfavne cirkulære principper kan virksomheder bidrage til en mere bæredygtig fremtid og skabe værdi for både kunder og miljøet.

Kategorier
Cirkulær økonomi

Sådan kan bestyrelser i små og mellemstore virksomheder støtte op om elektrificering

Den cirkulære økonomi er et paradigmeskifte fra den traditionelle lineære økonomi, hvor ressourcer udvindes, produceres, forbruges og derefter bortskaffes. I den cirkulære økonomi tænkes ressourcerne rundt i loopet, så de kan genbruges og genanvendes.

Elektrificering er en vigtig del af den cirkulære økonomi. Elektriske køretøjer udleder ikke CO2 eller andre forurenende stoffer, hvilket kan bidrage til at reducere luftforurening og klimaforandringer.

Bestyrelser i små og mellemstore virksomheder kan spille en vigtig rolle i at støtte op om elektrificering. De kan gøre dette ved at:

 • Sætte en klar vision og strategi for bæredygtighed: Bestyrelsen kan sætte en klar vision og strategi for bæredygtighed, som omfatter elektrificering. Dette kan hjælpe med at sikre, at virksomhederne er forpligtet til at fremme den cirkulære økonomi.
 • Skabe et incitament for elektrificering: Bestyrelsen kan skabe et incitament for elektrificering, f.eks. ved at tilbyde rabatter eller andre fordele til virksomheder, der investerer i elektriske køretøjer.
 • Støtte udviklingen af nye teknologier: Bestyrelsen kan støtte udviklingen af nye teknologier til elektrificering, f.eks. ved at investere i forskning og udvikling.

Fordele ved elektrificering

Der er en række fordele ved elektrificering, f.eks.:

 • Reducerede emissioner: Elektriske køretøjer udleder ikke CO2 eller andre forurenende stoffer. Dette kan bidrage til at reducere luftforurening og klimaforandringer.
 • Lavere støjniveau: Elektriske køretøjer er meget mere støjsvage end diesel- og benzindrevne køretøjer. Dette kan bidrage til at skabe et mere bæredygtigt miljø.
 • Lavere driftsomkostninger: Elektriske køretøjer har lavere driftsomkostninger end diesel- og benzindrevne køretøjer. Dette skyldes, at elektricitet er en billigere energikilde end fossile brændstoffer.

Hvordan kan bestyrelser i små og mellemstore virksomheder støtte op om elektrificering?

Bestyrelser i små og mellemstore virksomheder kan støtte op om elektrificering på en række måder, f.eks.:

 • Sæt en klar målsætning for elektrificering: Bestyrelsen kan sætte en klar målsætning for elektrificering af virksomhedens distributionsnetværk. Dette kan hjælpe med at sikre, at virksomheden er forpligtet til at gøre dette.
 • Kræv en plan for elektrificering: Bestyrelsen kan kræve, at virksomheden opretter en plan for elektrificering. Dette kan hjælpe med at sikre, at virksomheden implementerer elektrificering på en effektiv måde.
 • Mål effekten af elektrificering: Bestyrelsen kan måle effekten af elektrificering. Dette kan hjælpe med at vurdere, om elektrificering er en succes.

Ved at følge disse anbefalinger kan bestyrelser i små og mellemstore virksomheder bidrage til at skabe en mere bæredygtig fremtid.

Yderligere anbefalinger

Her er nogle yderligere anbefalinger for, hvordan bestyrelser i små og mellemstore virksomheder kan støtte op om elektrificering:

 • Udnævn en ansvarlig for bæredygtighed: Bestyrelsen kan udnævne en ansvarlig for bæredygtighed, som kan stå for at fremme elektrificering.
 • Opret en platform for samarbejde: Bestyrelsen kan oprette en platform for samarbejde, hvor virksomheder kan dele erfaringer og viden om elektrificering.
 • Skab en database over tilgængelige finansieringsmuligheder: Bestyrelsen kan skabe en database over tilgængelige finansieringsmuligheder til elektrificering. Dette kan hjælpe virksomheder med at finansiere deres elektrificeringsprojekter.

Ved at følge disse anbefalinger kan bestyrelser i små og mellemstore virksomheder hjælpe med at gøre deres virksomheder mere bæredygtige.

Kategorier
Cirkulær økonomi

Sådan kan byggevirksomheders bestyrelser facilitere samarbejdet på tværs af virksomheder med henblik på at få adgang til byggematerialer

Den cirkulære økonomi er et paradigmeskifte fra den traditionelle lineære økonomi, hvor ressourcer udvindes, produceres, forbruges og derefter bortskaffes. I den cirkulære økonomi tænkes ressourcerne rundt i loopet, så de kan genbruges og genanvendes.

Byggebranchen er en stor forbruger af ressourcer. Ifølge Danmarks Statistik udgør bygge- og anlægsvirksomheden 10,1 % af bruttonationalproduktet (BNP). Virksomhederne i byggebranchen bruger store mængder råvarer, materialer og energi til at bygge nye bygninger og infrastruktur.

Genbrug af byggematerialer er en vigtig del af den cirkulære økonomi. Det kan reducere behovet for at udvinde nye ressourcer, reducere CO2-udledninger og spare penge.

Byggevirksomheders bestyrelser kan spille en vigtig rolle i at facilitere samarbejdet på tværs af virksomheder med henblik på at få adgang til byggematerialer. Bestyrelsen kan gøre dette ved at:

 • Sætte en klar vision og strategi for bæredygtighed: Bestyrelsen kan sætte en klar vision og strategi for bæredygtighed, som omfatter genbrug af byggematerialer. Dette kan hjælpe med at sikre, at virksomhederne er forpligtet til at fremme den cirkulære økonomi.
 • Skabe et incitament for samarbejde: Bestyrelsen kan skabe et incitament for samarbejde mellem virksomheder, f.eks. ved at tilbyde rabatter eller andre fordele til virksomheder, der deltager i samarbejdsprojekter.
 • Støtte udviklingen af nye teknologier: Bestyrelsen kan støtte udviklingen af nye teknologier til genbrug af byggematerialer. Dette kan hjælpe med at gøre genbrug mere effektivt og økonomisk rentabelt.

Fordele ved at samarbejde på tværs af virksomheder

Samarbejde på tværs af virksomheder kan give en række fordele, f.eks.:

 • Øget tilgængelighed af genbrugte byggematerialer: Ved at samarbejde kan virksomheder skabe et større udvalg af genbrugte byggematerialer. Dette kan gøre det lettere for virksomheder at finde de materialer, de har brug for.
 • Reducerede omkostninger: Samarbejdsprojekter kan hjælpe med at reducere omkostningerne ved genbrug. Dette kan gøre det mere attraktivt for virksomheder at bruge genanvendte materialer.
 • Forbedret kvalitet: Samarbejdsprojekter kan hjælpe med at forbedre kvaliteten af genbrugte byggematerialer. Dette kan gøre det mere sikkert og pålideligt at bruge genanvendte materialer.

Konklusion

Byggevirksomheders bestyrelser kan spille en vigtig rolle i at fremme samarbejdet på tværs af virksomheder med henblik på at få adgang til byggematerialer. Ved at sætte en klar vision og strategi for bæredygtighed, skabe et incitament for samarbejde og støtte udviklingen af nye teknologier kan bestyrelserne hjælpe med at gøre det lettere for virksomheder at genbruge byggematerialer.

Yderligere anbefalinger

Her er nogle yderligere anbefalinger for, hvordan byggevirksomheders bestyrelser kan facilitere samarbejdet på tværs af virksomheder med henblik på at få adgang til byggematerialer:

 • Udnævn en ansvarlig for bæredygtighed: Bestyrelsen kan udnævne en ansvarlig for bæredygtighed, som kan stå for at fremme samarbejdet på tværs af virksomheder.
 • Opret en platform for samarbejde: Bestyrelsen kan oprette en platform for samarbejde, hvor virksomheder kan mødes og diskutere mulighederne for samarbejde.
 • Skab en database over genbrugte byggematerialer: Bestyrelsen kan skabe en database over genbrugte byggematerialer, som virksomheder kan bruge til at finde de materialer, de har brug for.

Ved at følge disse anbefalinger kan byggevirksomheders bestyrelser hjælpe med at skabe en mere bæredygtig byggebranche.