Kategorier
Cirkulær økonomi

En fem punkts plan for at sætte gang i omstillingen af byggevirksomheder til cirkulær økonomi

Den cirkulære økonomi er et paradigmeskifte fra den traditionelle lineære økonomi, hvor ressourcer udvindes, produceres, forbruges og derefter bortskaffes. I den cirkulære økonomi tænkes ressourcerne rundt i loopet, så de kan genbruges og genanvendes.

Byggebranchen er en stor forbruger af ressourcer. Ifølge Danmarks Statistik udgør bygge- og anlægsvirksomheden 10,1 % af bruttonationalproduktet (BNP). Virksomhederne i byggebranchen bruger store mængder råvarer, materialer og energi til at bygge nye bygninger og infrastruktur.

Omstillingen af byggevirksomheder til cirkulær økonomi er en vigtig opgave for at reducere miljøpåvirkningen fra byggebranchen. Ved at omstille til cirkulær økonomi kan byggevirksomheder reducere deres behov for nye ressourcer, reducere CO2-udledninger og skabe et mere bæredygtigt byggeri.

Her er et bud på en fem punkts plan for at sætte gang i omstillingen af byggevirksomheder til cirkulær økonomi:

1. Sæt en klar vision og strategi for bæredygtighed

Det første skridt er at sætte en klar vision og strategi for bæredygtighed. Dette kan hjælpe med at sikre, at virksomheden er forpligtet til at fremme cirkulær økonomi.

2. Udvikl en plan for cirkulær omstilling

Når virksomheden har en klar vision og strategi for bæredygtighed, kan den udvikle en plan for cirkulær omstilling. Denne plan bør omfatte en række konkrete mål og initiativer for at reducere virksomhedens miljøpåvirkning.

3. Skab en kultur for bæredygtighed

For at omstillingen til cirkulær økonomi skal lykkes, er det vigtigt at skabe en kultur for bæredygtighed i virksomheden. Dette kan gøres ved at involvere medarbejdere og ledelse i omstillingen og ved at skabe incitamenter for bæredygtigt adfærd.

4. Samarbejde med andre virksomheder

Byggevirksomheder kan samarbejde med andre virksomheder om at fremme cirkulær økonomi. Dette kan f.eks. ske ved at udvikle fælles standarder for genbrug af byggematerialer eller ved at dele erfaringer og viden om cirkulære byggemetoder.

5. Få støtte fra myndighederne

Myndighederne kan spille en vigtig rolle i at fremme cirkulær økonomi i byggebranchen. Dette kan f.eks. ske ved at indføre lovgivning, der fremmer genbrug og genanvendelse af byggematerialer eller ved at give støtte til udvikling af nye cirkulære byggemetoder.

Ved at følge disse anbefalinger kan byggevirksomheder sætte gang i omstillingen til cirkulær økonomi og bidrage til at skabe et mere bæredygtigt byggeri.

Yderligere anbefalinger

Her er nogle yderligere anbefalinger for, hvordan byggevirksomheder kan omstille sig til cirkulær økonomi:

Brug bæredygtige byggematerialer

Byggevirksomheder kan bruge bæredygtige byggematerialer, f.eks. materialer, der er genbrugte, genanvendelige eller biobaserede.

Renover og genbrug bygninger

Byggevirksomheder kan renovere og genbruge bygninger i stedet for at rive dem ned og bygge nye.

Forlæng levetiden for bygninger

Byggevirksomheder kan designe bygninger, der er holdbare og kan holde i mange år.

Sænk energiforbruget

Byggevirksomheder kan sænke energiforbruget i bygninger ved at bruge energieffektive materialer og teknologier.

Ved at følge disse anbefalinger kan byggevirksomheder reducere deres miljøpåvirkning og skabe et mere bæredygtigt byggeri.

Kategorier
Cirkulær økonomi

Sådan kan byggevirksomheders bestyrelser facilitere samarbejdet på tværs af virksomheder med henblik på at få adgang til byggematerialer

Den cirkulære økonomi er et paradigmeskifte fra den traditionelle lineære økonomi, hvor ressourcer udvindes, produceres, forbruges og derefter bortskaffes. I den cirkulære økonomi tænkes ressourcerne rundt i loopet, så de kan genbruges og genanvendes.

Byggebranchen er en stor forbruger af ressourcer. Ifølge Danmarks Statistik udgør bygge- og anlægsvirksomheden 10,1 % af bruttonationalproduktet (BNP). Virksomhederne i byggebranchen bruger store mængder råvarer, materialer og energi til at bygge nye bygninger og infrastruktur.

Genbrug af byggematerialer er en vigtig del af den cirkulære økonomi. Det kan reducere behovet for at udvinde nye ressourcer, reducere CO2-udledninger og spare penge.

Byggevirksomheders bestyrelser kan spille en vigtig rolle i at facilitere samarbejdet på tværs af virksomheder med henblik på at få adgang til byggematerialer. Bestyrelsen kan gøre dette ved at:

 • Sætte en klar vision og strategi for bæredygtighed: Bestyrelsen kan sætte en klar vision og strategi for bæredygtighed, som omfatter genbrug af byggematerialer. Dette kan hjælpe med at sikre, at virksomhederne er forpligtet til at fremme den cirkulære økonomi.
 • Skabe et incitament for samarbejde: Bestyrelsen kan skabe et incitament for samarbejde mellem virksomheder, f.eks. ved at tilbyde rabatter eller andre fordele til virksomheder, der deltager i samarbejdsprojekter.
 • Støtte udviklingen af nye teknologier: Bestyrelsen kan støtte udviklingen af nye teknologier til genbrug af byggematerialer. Dette kan hjælpe med at gøre genbrug mere effektivt og økonomisk rentabelt.

Fordele ved at samarbejde på tværs af virksomheder

Samarbejde på tværs af virksomheder kan give en række fordele, f.eks.:

 • Øget tilgængelighed af genbrugte byggematerialer: Ved at samarbejde kan virksomheder skabe et større udvalg af genbrugte byggematerialer. Dette kan gøre det lettere for virksomheder at finde de materialer, de har brug for.
 • Reducerede omkostninger: Samarbejdsprojekter kan hjælpe med at reducere omkostningerne ved genbrug. Dette kan gøre det mere attraktivt for virksomheder at bruge genanvendte materialer.
 • Forbedret kvalitet: Samarbejdsprojekter kan hjælpe med at forbedre kvaliteten af genbrugte byggematerialer. Dette kan gøre det mere sikkert og pålideligt at bruge genanvendte materialer.

Konklusion

Byggevirksomheders bestyrelser kan spille en vigtig rolle i at fremme samarbejdet på tværs af virksomheder med henblik på at få adgang til byggematerialer. Ved at sætte en klar vision og strategi for bæredygtighed, skabe et incitament for samarbejde og støtte udviklingen af nye teknologier kan bestyrelserne hjælpe med at gøre det lettere for virksomheder at genbruge byggematerialer.

Yderligere anbefalinger

Her er nogle yderligere anbefalinger for, hvordan byggevirksomheders bestyrelser kan facilitere samarbejdet på tværs af virksomheder med henblik på at få adgang til byggematerialer:

 • Udnævn en ansvarlig for bæredygtighed: Bestyrelsen kan udnævne en ansvarlig for bæredygtighed, som kan stå for at fremme samarbejdet på tværs af virksomheder.
 • Opret en platform for samarbejde: Bestyrelsen kan oprette en platform for samarbejde, hvor virksomheder kan mødes og diskutere mulighederne for samarbejde.
 • Skab en database over genbrugte byggematerialer: Bestyrelsen kan skabe en database over genbrugte byggematerialer, som virksomheder kan bruge til at finde de materialer, de har brug for.

Ved at følge disse anbefalinger kan byggevirksomheders bestyrelser hjælpe med at skabe en mere bæredygtig byggebranche.

Kategorier
Cirkulær økonomi

Sådan kan byggevirksomheder samarbejde om at få adgang til genbrugte byggematerialer

Den cirkulære økonomi er et paradigmeskifte fra den traditionelle lineære økonomi, hvor ressourcer udvindes, produceres, forbruges og derefter bortskaffes. I den cirkulære økonomi tænkes ressourcerne rundt i loopet, så de kan genbruges og genanvendes.

Byggebranchen er en stor forbruger af ressourcer. Ifølge Danmarks Statistik udgør bygge- og anlægsvirksomheden 10,1 % af bruttonationalproduktet (BNP). Virksomhederne i byggebranchen bruger store mængder råvarer, materialer og energi til at bygge nye bygninger og infrastruktur.

Genbrug af byggematerialer er en vigtig del af den cirkulære økonomi. Det kan reducere behovet for at udvinde nye ressourcer, reducere CO2-udledninger og spare penge.

Byggevirksomheder kan samarbejde om at få adgang til genbrugte byggematerialer. Dette kan gøres på en række måder, f.eks. ved at:

 • Oprette et fælles lager af genbrugte byggematerialer: Byggevirksomheder kan samarbejde om at oprette et fælles lager af genbrugte byggematerialer. Dette kan gøre det lettere for virksomheder at finde de materialer, de har brug for.
 • Udarbejde en fælles strategi for genbrug: Byggevirksomheder kan samarbejde om at udarbejde en fælles strategi for genbrug. Dette kan hjælpe med at sikre, at virksomhederne arbejder sammen om at genbruge byggematerialer.
 • Udvikle nye teknologier til genbrug: Byggevirksomheder kan samarbejde om at udvikle nye teknologier til genbrug. Dette kan hjælpe med at gøre det lettere og mere effektivt at genbruge byggematerialer.

Fordele ved at samarbejde om genbrug af byggematerialer

Der er en række fordele ved at samarbejde om genbrug af byggematerialer. Samarbejdsprojekter kan:

 • Øge tilgængeligheden af genbrugte byggematerialer: Ved at samarbejde kan byggevirksomheder skabe et større udvalg af genbrugte byggematerialer. Dette kan gøre det lettere for virksomheder at finde de materialer, de har brug for.
 • Reducere omkostningerne: Samarbejdsprojekter kan hjælpe med at reducere omkostningerne ved genbrug. Dette kan gøre det mere attraktivt for virksomheder at bruge genanvendte materialer.
 • Forbedre kvaliteten: Samarbejdsprojekter kan hjælpe med at forbedre kvaliteten af genbrugte byggematerialer. Dette kan gøre det mere sikkert og pålideligt at bruge genanvendte materialer.

Konklusion

Byggevirksomheder kan samarbejde om at få adgang til genbrugte byggematerialer. Samarbejdsprojekter kan hjælpe med at øge tilgængeligheden, reducere omkostningerne og forbedre kvaliteten af genbrugte byggematerialer.

Yderligere anbefalinger

Her er nogle yderligere anbefalinger for, hvordan byggevirksomheder kan samarbejde om genbrug af byggematerialer:

 • Udvikle en fælles markedsplads: Byggevirksomheder kan udvikle en fælles markedsplads, hvor de kan købe og sælge genbrugte byggematerialer. Dette kan hjælpe med at forbedre effektiviteten og reducere omkostningerne ved genbrug.
 • Skabe incitamenter til genbrug: Byggevirksomheder kan samarbejde om at skabe incitamenter til genbrug, f.eks. ved at tilbyde rabatter eller andre fordele til virksomheder, der bruger genanvendte materialer.
 • Sæt standarder for genbrug: Byggevirksomheder kan arbejde sammen med myndigheder og andre interessenter om at udvikle standarder for genbrug af byggematerialer. Dette kan hjælpe med at sikre, at genanvendte materialer er af høj kvalitet og kan bruges i nye byggerier.

Ved at følge disse anbefalinger kan byggevirksomheder bidrage til at skabe en mere bæredygtig fremtid.

Kategorier
Cirkulær økonomi

Byggevirksomheder kan være med til at fremme den cirkulære økonomi ved at genbruge byggematerialer

Den cirkulære økonomi er et paradigmeskifte fra den traditionelle lineære økonomi, hvor ressourcer udvindes, produceres, forbruges og derefter bortskaffes. I den cirkulære økonomi tænkes ressourcerne rundt i loopet, så de kan genbruges og genanvendes.

Byggebranchen er en stor forbruger af ressourcer. Ifølge Danmarks Statistik udgør bygge- og anlægsvirksomheden 10,1 % af bruttonationalproduktet (BNP). Virksomhederne i byggebranchen bruger store mængder råvarer, materialer og energi til at bygge nye bygninger og infrastruktur.

Byggevirksomheder kan være med til at fremme den cirkulære økonomi ved at genbruge byggematerialer. Dette kan gøres på en række måder, f.eks. ved at:

 • Genbruge byggematerialer fra nedrivningsprojekter: Når bygninger rives ned, kan byggematerialerne genbruges i nye byggerier. Dette kan reducere behovet for at udvinde nye ressourcer og dermed bidrage til at beskytte miljøet.
 • Anvende genanvendte materialer i nye byggerier: Der findes et stigende udvalg af genanvendte materialer, der kan anvendes i nye byggerier. Disse materialer kan være lige så gode som nyproducerede materialer, men de er mere bæredygtige.
 • Designe bygninger til at være mere bæredygtige: Byggevirksomheder kan designe bygninger, der er nemme at nedtage og genbruge. Dette kan gøres ved at bruge modulære byggemetoder og ved at vælge materialer, der er nemme at adskille.

Fordele ved at genbruge byggematerialer

Der er en række fordele ved at genbruge byggematerialer. Genbrug af byggematerialer kan:

 • Reducere behovet for at udvinde nye ressourcer: Genbrug af byggematerialer kan reducere behovet for at udvinde nye råvarer, hvilket kan bidrage til at beskytte miljøet.
 • Reducere CO2-udledninger: Produktion af nye materialer kræver energi, hvilket kan udlede CO2. Genbrug af byggematerialer kan reducere disse CO2-udledninger.
 • Spare penge: Genbrug af byggematerialer kan spare byggevirksomheder penge.

Konklusion

Byggevirksomheder kan være med til at fremme den cirkulære økonomi ved at genbruge byggematerialer. Genbrug af byggematerialer kan reducere behovet for at udvinde nye ressourcer, reducere CO2-udledninger og spare penge.

Yderligere anbefalinger

Her er nogle yderligere anbefalinger for, hvordan byggevirksomheder kan fremme genbrug af byggematerialer:

 • Uddanne medarbejdere om genbrug: Byggevirksomheder kan uddanne deres medarbejdere om genbrug af byggematerialer. Dette kan hjælpe med at sikre, at de er klar over mulighederne for genbrug og ved, hvordan de kan genbruge byggematerialer.
 • Skab incitamenter til genbrug: Byggevirksomheder kan skabe incitamenter til genbrug, f.eks. ved at tilbyde rabatter eller andre fordele til kunder, der bruger genanvendte materialer.
 • Sæt standarder for genbrug: Byggevirksomheder kan arbejde sammen med myndigheder og andre interessenter om at udvikle standarder for genbrug af byggematerialer. Dette kan hjælpe med at sikre, at genanvendte materialer er af høj kvalitet og kan bruges i nye byggerier.

Ved at følge disse anbefalinger kan byggevirksomheder bidrage til at skabe en mere bæredygtig fremtid.