Kategorier
Cirkulær økonomi

Cirkulær økonomi og jobskabelse i små og mellemstore virksomheder

Cirkulær økonomi er et paradigmeskifte fra den traditionelle lineære økonomi, hvor ressourcer udvindes, produceres, forbruges og derefter bortskaffes. I den cirkulære økonomi tænkes ressourcerne rundt i loopet, så de kan genbruges og genanvendes.

Omstillingen til en cirkulær økonomi har potentiale til at skabe nye job i små og mellemstore virksomheder (SMV’er). Dette skyldes, at cirkulær økonomi kræver nye kompetencer og teknologier, som ikke er nødvendige i den traditionelle lineære økonomi.

Nye kompetencer og teknologier

Omstillingen til en cirkulær økonomi kræver nye kompetencer og teknologier inden for en række områder, herunder:

 • Design: Cirkulært design fokuserer på at designe produkter, der er nemme at reparere, vedligeholde og genanvende. Dette kræver nye kompetencer inden for produktdesign, materialevidenskab og produktionsteknologi.
 • Affaldshåndtering: Cirkulær økonomi kræver effektive affaldshåndteringssystemer, der kan genbruge og genanvende materialer. Dette kræver nye kompetencer inden for affaldshåndtering og genanvendelse.
 • Økonomisk udvikling: Cirkulær økonomi kræver nye økonomiske modeller, der understøtter bæredygtig produktion og forbrug. Dette kræver nye kompetencer inden for økonomi og forretningsstrategi.

Nye jobmuligheder

De nye kompetencer og teknologier, der er nødvendige for omstillingen til en cirkulær økonomi, vil skabe nye jobmuligheder i SMV’er. Disse jobmuligheder vil omfatte:

 • Designere, der kan udvikle cirkulært design
 • Affaldshåndteringsspecialister, der kan arbejde med effektiv affaldshåndtering og genanvendelse
 • Økonomer og forretningsfolk, der kan udvikle nye økonomiske modeller til støtte for cirkulær økonomi

Konklusion

Omstillingen til en cirkulær økonomi har potentiale til at skabe nye job i SMV’er. Dette skyldes, at cirkulær økonomi kræver nye kompetencer og teknologier, som ikke er nødvendige i den traditionelle lineære økonomi.

Referencer

 • Ellen MacArthur Foundation. (2013). Towards the circular economy: Opportunities for transition.
 • European Commission. (2020). A new circular economy action plan for a cleaner and more competitive Europe.
 • McKinsey & Company. (2019). The circular economy: A value creation opportunity for Europe.
Kategorier
Cirkulær økonomi

ESG-konsulentens rolle: At hjælpe virksomheder med at blive mere bæredygtige

ESG står for Environmental, Social, and Governance. Det er en ramme, der bruges til at vurdere en virksomheds bæredygtighedsmæssige performance.

ESG-konsulenter hjælper virksomheder med at forbedre deres ESG-performance. De kan arbejde inden for en række forskellige områder, f.eks.:

 • Miljømæssig bæredygtighed: ESG-konsulenter kan hjælpe virksomheder med at reducere deres miljøpåvirkning. De kan f.eks. hjælpe virksomheder med at reducere deres CO2-udledning, forbedre deres vandforbrug eller reducere deres affaldsproduktion.
 • Social bæredygtighed: ESG-konsulenter kan hjælpe virksomheder med at skabe et bæredygtigt arbejdsmiljø og et bæredygtigt samfund. De kan f.eks. hjælpe virksomheder med at fremme diversitet og inklusion, sikre sund arbejdsmiljø og støtte lokale samfund.
 • God corporate governance: ESG-konsulenter kan hjælpe virksomheder med at skabe en bæredygtig forretningsmodel og et bæredygtigt ledelsessystem. De kan f.eks. hjælpe virksomheder med at reducere deres risiko, sikre ansvarlige investeringer og fremme bæredygtig innovation.

ESG-konsulentens opgaver

ESG-konsulenters opgaver kan variere afhængigt af virksomhedens behov og konsulentens ekspertise. Nogle typiske opgaver omfatter:

 • Udvikling af ESG-strategi og -mål: ESG-konsulenter kan hjælpe virksomheder med at udvikle en ESG-strategi og -mål, der er i overensstemmelse med deres forretningsstrategi.
 • Foretage ESG-vurderinger: ESG-konsulenter kan hjælpe virksomheder med at foretage ESG-vurderinger af deres virksomheder. Dette kan omfatte en vurdering af virksomhedens miljøpåvirkning, sociale ansvar og god corporate governance.
 • Implementering af ESG-forbedringer: ESG-konsulenter kan hjælpe virksomheder med at implementere ESG-forbedringer. Dette kan omfatte udvikling og implementering af nye processer, procedurer og politikker.
 • Rådgivning og uddannelse: ESG-konsulenter kan tilbyde rådgivning og uddannelse til virksomhedens medarbejdere om ESG.

ESG-konsulentens kompetencer

ESG-konsulenter skal have en række kompetencer, herunder:

 • Kendskab til ESG-principper og -standarder: ESG-konsulenter skal have et solidt kendskab til ESG-principper og -standarder.
 • Erfaring med ESG-ledelse: ESG-konsulenter skal have erfaring med ESG-ledelse.
 • Kommunikationsevner: ESG-konsulenter skal have gode kommunikationsevner til at formidle komplekse ESG-emner til virksomhedens medarbejdere og interessenter.
 • Problemløsningsevner: ESG-konsulenter skal have gode problemløsningsevner til at identificere og løse ESG-udfordringer.

ESG-konsulentens fremtid

ESG er en stigende prioritet for virksomheder i hele verden. Dette betyder, at der er en stigende efterspørgsel efter ESG-konsulenter. ESG-konsulenter har en vigtig rolle at spille i at hjælpe virksomheder med at blive mere bæredygtige og dermed bidrage til at skabe en mere bæredygtig verden.

Konklusion

ESG-konsulenter spiller en vigtig rolle i at hjælpe virksomheder med at blive mere bæredygtige. De har en række kompetencer, der er nødvendige for at hjælpe virksomheder med at udvikle, implementere og overvåge ESG-strategier. ESG er en stigende prioritet for virksomheder i hele verden, hvilket betyder, at der er en stigende efterspørgsel efter ESG-konsulenter.