Kategorier
Cirkulær økonomi

Små og mellemstore virksomheder som bannerførere for den cirkulære økonomi

Den cirkulære økonomi er et paradigmeskifte fra den traditionelle lineære økonomi, hvor ressourcer udvindes, produceres, forbruges og derefter bortskaffes. I den cirkulære økonomi tænkes ressourcerne rundt i loopet, så de kan genbruges og genanvendes.

Små og mellemstore virksomheder (SMV’er) spiller en vigtig rolle i den cirkulære økonomi. De udgør en stor del af den globale økonomi, og de er ofte mere innovative og fleksible end store virksomheder.

SMV’er kan agere som bannerførere i omstillingen til den cirkulære økonomi på en række måder. Her er nogle eksempler:

 • Udvikle nye, bæredygtige produkter og tjenester: SMV’er kan være med til at udvikle nye, bæredygtige produkter og tjenester, der er designet til at være holdbare, reparerbare og genbrugelige.
 • Reducere deres ressourceforbrug: SMV’er kan reducere deres ressourceforbrug ved at bruge mindre materiale, energi og vand.
 • Genbruge og genanvende affald: SMV’er kan genbruge og genanvende affald, så det ikke ender på lossepladsen.

Fordele ved at SMV’er agerer som bannerførere for den cirkulære økonomi

Der er en række fordele ved, at SMV’er agerer som bannerførere for den cirkulære økonomi. Disse fordele omfatter:

 • Reduceret miljøpåvirkning: SMV’er kan reducere deres miljøpåvirkning ved at implementere bæredygtige løsninger.
 • Øget konkurrenceevne: Bæredygtige løsninger kan give SMV’er en konkurrencefordel ved at reducere deres omkostninger og tiltrække nye kunder.
 • Nye forretningsmuligheder: Bæredygtige løsninger kan skabe nye forretningsmuligheder for SMV’er.

Eksempler på SMV’er, der agerer som bannerførere for den cirkulære økonomi

Der er mange eksempler på SMV’er, der agerer som bannerførere for den cirkulære økonomi. Her er et par eksempler:

 • En virksomhed, der producerer tøj, har udviklet et nyt materiale, der er lavet af genbrugt plastik.
 • En virksomhed, der leverer catering, har udviklet en ny model for madspildshåndtering, der reducerer madspild med 50 %.
 • En virksomhed, der leverer transport, har udviklet en ny teknologi, der reducerer brændstofforbruget med 20 %.

Disse eksempler viser, at SMV’er kan spille en vigtig rolle i omstillingen til den cirkulære økonomi.

Konklusion

Små og mellemstore virksomheder har en unik mulighed for at agere som bannerførere i omstillingen til den cirkulære økonomi. Ved at udvikle nye, bæredygtige produkter og tjenester, reducere deres ressourceforbrug og genbruge og genanvende affald kan SMV’er bidrage til at skabe en mere bæredygtig fremtid.

Kategorier
Cirkulær økonomi

9R principper i cirkulær økonomi: En vej til konkurrencefordele for små og mellemstore virksomheder

Den cirkulære økonomi er et paradigmeskifte fra den traditionelle lineære økonomi, hvor ressourcer udvindes, produceres, forbruges og derefter bortskaffes. I den cirkulære økonomi tænkes ressourcerne rundt i loopet, så de kan genbruges og genanvendes.

9R principperne er en række værktøjer, der kan hjælpe virksomheder med at omstille sig til den cirkulære økonomi. Principperne er:

 • Refuse: Nægt at producere affald ved at designe produkter og tjenester, der er holdbare og lette at reparere eller genbruge.
 • Reduce: Reducere ressourceforbruget ved at bruge mindre materiale og energi.
 • Reuse: Genbruge produkter og materialer, så de kan bruges igen.
 • Repair: Reparere produkter, så de holder længere.
 • Refurbish: Opgradere produkter, så de bliver som nye.
 • Remanufacture: Ombygge produkter til nye produkter.
 • Recycle: Omdanne affald til nye materialer.
 • Compost: Omdanne organisk affald til kompost, som kan bruges som gødning.

Små og mellemstore virksomheder (SMV’er) kan drage fordel af at implementere 9R principperne i deres forretningsmodeller. Her er nogle af de måder, hvorpå SMV’er kan bruge 9R principperne til at opbygge konkurrencefordele:

 • Forbedret bæredygtighed: Ved at implementere 9R principperne kan SMV’er reducere deres miljøpåvirkning og forbedre deres bæredygtighed. Dette kan være en vigtig konkurrencefaktor for kunder, der er mere og mere bevidste om bæredygtighed.
 • Reduserede omkostninger: Ved at reducere ressourceforbruget og genbruge ressourcer kan SMV’er reducere deres omkostninger. Dette kan give dem en konkurrencefordel over for virksomheder, der ikke har implementeret 9R principperne.
 • Forbedret innovation: Ved at fokusere på bæredygtighed kan SMV’er opdage nye måder at producere og levere produkter og tjenester på. Dette kan føre til innovation og nye forretningsmuligheder.

Praktiske eksempler fra små og mellemstore virksomheder

Der er mange eksempler på, hvordan SMV’er har implementeret 9R principperne med succes. Her er et par eksempler:

 • En virksomhed, der producerer tøj, har designet sine produkter, så de er nemme at reparere. Dette har reduceret virksomhedens omkostninger til affald og returvarer.
 • En virksomhed, der leverer catering, har reduceret madspild ved at arbejde med sine kunder om at planlægge måltider mere effektivt. Dette har sparet virksomheden penge og reduceret dens miljøpåvirkning.
 • En virksomhed, der leverer transport, har investeret i elbiler. Dette har reduceret virksomhedens CO2-udledninger og forbedret dens miljømæssige profil.

Disse eksempler viser, at SMV’er kan drage fordel af at implementere 9R principperne i deres forretningsmodeller.

Konklusion

9R principperne er en værdifuld ressource for SMV’er, der ønsker at opbygge konkurrencefordele. Ved at implementere disse principper kan SMV’er reducere deres miljøpåvirkning, forbedre deres omkostningseffektivitet og skabe nye forretningsmuligheder.

Referencer

 • Ellen MacArthur Foundation. (2013). Towards the circular economy: Opportunities for transition.
 • McKinsey & Company. (2019). The circular economy: A value creation opportunity for Europe.
 • World Economic Forum. (2020). The circular economy opportunity for SMEs.
Kategorier
UN Sustainable Development Goals

Ledelsesmæssige problematikker i forhold til anvendelsen af FNs Sustainable Development Goals i relation til værdikædeanalyser i små og mellemstore virksomheder

FNs Sustainable Development Goals (SDG’er) er en række 17 globale mål, der skal opnås inden 2030. SDG’erne dækker en bred vifte af områder, herunder fattigdom, sult, sundhed, uddannelse, klimaændringer og bæredygtig udvikling.

Værdikædeanalyser er en metode til at identificere og analysere de aktiviteter, der bidrager til værdiskabelsen i en virksomhed. Værdikædeanalyser kan bruges til at identificere områder, hvor virksomheden kan forbedre sin bæredygtighed.

Anvendelsen af SDG’er i forbindelse med værdikædeanalyser kan være et effektivt værktøj til at hjælpe virksomheder med at forbedre deres bæredygtighed. Ved at bruge SDG’erne kan virksomheder identificere områder, hvor de kan bidrage til at løse nogle af verdens mest presserende problemer.

Ledelsesmæssige udfordringer

Anvendelsen af SDG’er i forbindelse med værdikædeanalyser kan dog også være forbundet med en række ledelsesmæssige udfordringer. Disse udfordringer kan være særligt udfordrende for små og mellemstore virksomheder (SMV’er).

Nogle af de ledelsesmæssige udfordringer, der kan opstå, omfatter:

 • Mangler af viden og kompetencer: SMV’er har ofte ikke den nødvendige viden og kompetencer til at anvende SDG’er i forbindelse med værdikædeanalyser.
 • Økonomiske udfordringer: Det kan være kostbart at implementere ændringer i værdikæden, der er nødvendige for at bidrage til SDG’erne.
 • Modstand fra medarbejdere: Medarbejdere kan være modvillige til at ændre deres arbejdsrutiner og arbejdsmetoder for at bidrage til SDG’erne.

Ledelsesmæssige tiltag

Ledelsen spiller en afgørende rolle i at overvinde disse udfordringer. Ledelsen skal være forpligtet til at bidrage til SDG’erne og have en klar vision for, hvordan virksomheden skal gøre det. Ledelsen skal også have de nødvendige kompetencer til at implementere SDG’erne.

Her er nogle konkrete ledelsesmæssige tiltag, der kan hjælpe SMV’er med at overvinde de ledelsesmæssige udfordringer, der er forbundet med anvendelsen af SDG’er i forbindelse med værdikædeanalyser:

 • Sæt en vision og mål: Ledelsen skal sætte en vision for, hvordan virksomheden skal bidrage til SDG’erne. Visionen skal være ambitiøs, men også realistisk. Ledelsen skal også sætte mål for, hvordan virksomheden skal nå visionen.
 • Opbyg viden og kompetencer: Ledelsen skal sikre, at virksomheden har den nødvendige viden og kompetencer til at implementere SDG’erne. Dette kan gøres ved at tilbyde uddannelse og kurser til medarbejdere.
 • Involver medarbejdere: Ledelsen skal involvere medarbejdere i processen med at implementere SDG’erne. Dette vil hjælpe med at skabe ejerskab og motivation hos medarbejdere.
 • Skab en kultur for bæredygtighed: Ledelsen skal skabe en kultur for bæredygtighed i virksomheden. Dette kan gøres ved at promovere bæredygtige værdier og vedtage bæredygtige praksisser.

Konklusion

Anvendelsen af SDG’er i forbindelse med værdikædeanalyser kan være et effektivt værktøj til at hjælpe SMV’er med at forbedre deres bæredygtighed. Ledelse spiller en afgørende rolle i at overvinde de udfordringer, der er forbundet med denne anvendelse.

Kategorier
Cirkulær økonomi

Ledelse af den cirkulære økonomi i små og mellemstore virksomheder

Den cirkulære økonomi er et paradigmeskifte fra den traditionelle lineære økonomi, hvor ressourcer udvindes, produceres, forbruges og derefter bortskaffes. I den cirkulære økonomi tænkes ressourcerne rundt i loopet, så de kan genbruges og genanvendes.

Små og mellemstore virksomheder (SMV’er) spiller en vigtig rolle i den cirkulære økonomi. De er ofte fleksible og innovative, og de kan være hurtige til at omstille sig til nye måder at producere og forbruge på.

Overgangen til den cirkulære økonomi kan dog være en udfordring for SMV’er. Der er en række problematikker, der gør sig gældende, herunder:

 • Mangler af viden og kompetencer: SMV’er har ofte ikke den nødvendige viden og kompetencer til at omstille sig til den cirkulære økonomi.
 • Økonomiske udfordringer: Overgangen til den cirkulære økonomi kan være kostbar i starten.
 • Modstand fra medarbejdere: Medarbejdere kan være modvillige til at ændre deres arbejdsrutiner og arbejdsmetoder.

Ledelsesmæssige udfordringer

Ledelse spiller en afgørende rolle i at overvinde disse udfordringer. Ledelsen skal være forpligtet til den cirkulære økonomi og have en klar vision for, hvordan virksomheden skal omstille sig. Ledelsen skal også have de nødvendige kompetencer til at implementere den cirkulære økonomi.

Her er nogle konkrete ledelsesmæssige tiltag, der kan hjælpe SMV’er med at overgå til den cirkulære økonomi:

 • Sæt en vision og mål: Ledelsen skal sætte en vision for, hvordan virksomheden skal omstille sig til den cirkulære økonomi. Visionen skal være ambitiøs, men også realistisk. Ledelsen skal også sætte mål for, hvordan virksomheden skal nå visionen.
 • Opbyg viden og kompetencer: Ledelsen skal sikre, at virksomheden har den nødvendige viden og kompetencer til at omstille sig til den cirkulære økonomi. Dette kan gøres ved at tilbyde uddannelse og kurser til medarbejdere.
 • Involver medarbejdere: Ledelsen skal involvere medarbejdere i processen med at omstille virksomheden til den cirkulære økonomi. Dette vil hjælpe med at skabe ejerskab og motivation hos medarbejdere.
 • Skab en kultur for bæredygtighed: Ledelsen skal skabe en kultur for bæredygtighed i virksomheden. Dette kan gøres ved at promovere bæredygtige værdier og vedtage bæredygtige praksisser.

Konklusion

Ledelse er afgørende for at overvinde de problematikker, der gør sig gældende for SMV’er, der vil overgå til den cirkulære økonomi. Ledelsen skal være forpligtet til den cirkulære økonomi og have de nødvendige kompetencer til at implementere den.

Kategorier
Cirkulær økonomi

Planlægning til en nem overgang til cirkulær økonomi for små og mellemstore virksomheder

Den cirkulære økonomi er et paradigmeskifte fra den traditionelle lineære økonomi, hvor ressourcer udvindes, produceres, forbruges og derefter bortskaffes. I den cirkulære økonomi tænkes ressourcerne rundt i loopet, så de kan genbruges og genanvendes.

Små og mellemstore virksomheder (SMV’er) spiller en vigtig rolle i den cirkulære økonomi. De er ofte fleksible og innovative, og de kan være hurtige til at omstille sig til nye måder at producere og forbruge på.

Overgangen til cirkulær økonomi kan være en stor udfordring for SMV’er. Der er mange ting at overveje, og det kan være svært at vide, hvor man skal starte.

Her er nogle tips til, hvordan SMV’er kan planlægge sig til en nem overgang til cirkulær økonomi:

 1. Start med en grundig analyse af din virksomheds nuværende tilstand. Hvad er dine ressourceforbrugsmønstre? Hvor meget af dit affald er genanvendeligt eller genanvendt? Hvad er dine muligheder for at reducere dit ressourceforbrug?
 2. Sæt realistiske mål. Det er vigtigt at starte med små, realistiske mål, som du kan nå. Dette vil hjælpe dig med at opbygge momentum og motivation.
 3. Involver dine medarbejdere. Dine medarbejdere er din vigtigste ressource, når det kommer til at omstille din virksomhed til cirkulær økonomi. Sørg for at involvere dem i planlægningsprocessen og få deres input.
 4. Søg hjælp fra eksperter. Der er mange ressourcer tilgængelige for SMV’er, der ønsker at omstille sig til cirkulær økonomi. Søg hjælp fra eksperter, der kan hjælpe dig med at udvikle en plan og implementere den.

Her er nogle specifikke eksempler på, hvordan SMV’er kan implementere cirkulære principper:

 • Reduktion af ressourceforbrug: SMV’er kan reducere deres ressourceforbrug ved at bruge mere bæredygtige materialer, forbedre deres produktionsprocesser og reducere affald.
 • Genbrug og genanvendelse: SMV’er kan genbruge og genanvende ressourcer ved at indgå aftaler med genbrugsvirksomheder, tilbyde genbrugsordninger til kunderne eller udvikle nye produkter og tjenester, der er baseret på genbrugsmaterialer.
 • Reparation og vedligeholdelse: SMV’er kan forlænge levetiden på produkter ved at tilbyde reparation og vedligeholdelsestjenester.
 • Leasing og deleøkonomi: SMV’er kan reducere ressourceforbruget ved at tilbyde leasing eller deleøkonomi-ordninger til kunderne.

Overgangen til cirkulær økonomi kan være en udfordring, men det er også en mulighed for SMV’er til at reducere deres omkostninger, forbedre deres konkurrenceevne og bidrage til en mere bæredygtig fremtid.

Kategorier
Cirkulær økonomi

Digitalisering af små og mellemstore virksomheder og overgangen til den cirkulære økonomi

Den cirkulære økonomi er et paradigmeskifte fra den traditionelle lineære økonomi, hvor ressourcer udvindes, produceres, forbruges og derefter bortskaffes. I den cirkulære økonomi tænkes ressourcerne rundt i loopet, så de kan genbruges og genanvendes.

Små og mellemstore virksomheder (SMV’er) spiller en vigtig rolle i den cirkulære økonomi. De er ofte fleksible og innovative, og de kan være hurtige til at omstille sig til nye måder at producere og forbruge på.

Digitalisering er en vigtig drivkraft for overgangen til den cirkulære økonomi. Digitale teknologier kan hjælpe SMV’er med at optimere deres produktionsprocesser, reducere affald og forbedre ressourceeffektiviteten.

Nogle eksempler på, hvordan digitalisering kan påvirke overgangen til den cirkulære økonomi:

 • Digitalisering kan hjælpe SMV’er med at få en bedre forståelse af deres værdikæder og identificere områder, hvor de kan forbedre deres ressourceeffektivitet.
 • Digitale teknologier kan bruges til at automatisere opgaver, der i øjeblikket udføres manuelt, hvilket kan frigøre ressourcer, der kan bruges til andre formål.
 • Digitale platforme kan bruges til at forbinde SMV’er med hinanden og med kunder, hvilket kan gøre det lettere at genbruge og genanvende ressourcer.

Digitalisering kan give SMV’er en række fordele ved overgangen til den cirkulære økonomi:

 • SMV’er kan reducere deres omkostninger ved at reducere ressourceforbruget og genbruge materialer.
 • SMV’er kan øge deres konkurrenceevne ved at tilbyde bæredygtige produkter og tjenester.
 • SMV’er kan skabe nye jobmuligheder inden for cirkulær økonomi.

Konklusion

Digitalisering er en vigtig drivkraft for overgangen til den cirkulære økonomi. Digitale teknologier kan hjælpe SMV’er med at optimere deres produktionsprocesser, reducere affald og forbedre ressourceeffektiviteten. Dette kan give SMV’er en række fordele, herunder reducerede omkostninger, øget konkurrenceevne og nye jobmuligheder.

Referencer

 • Ellen MacArthur Foundation. (2013). Towards the circular economy: Opportunities for transition.
 • McKinsey & Company. (2019). The circular economy: A value creation opportunity for Europe.
 • World Economic Forum. (2020). The circular economy opportunity for SMEs.
Kategorier
Cirkulær økonomi

Kunstig intelligens og cirkulær økonomi: Muligheder for små og mellemstore virksomheder

Den cirkulære økonomi er et paradigmeskifte fra den traditionelle lineære økonomi, hvor ressourcer udvindes, produceres, forbruges og derefter bortskaffes. I den cirkulære økonomi tænkes ressourcerne rundt i loopet, så de kan genbruges og genanvendes.

Små og mellemstore virksomheder (SMV’er) spiller en vigtig rolle i den cirkulære økonomi. De er ofte fleksible og innovative, og de kan være hurtige til at omstille sig til nye måder at producere og forbruge på.

Kunstig intelligens (AI) kan være et nyttigt værktøj til at hjælpe SMV’er med at omstille sig til cirkulær økonomi. AI kan bruges til at optimere produktionsprocesser, reducere affald og forbedre ressourceeffektiviteten.

Nogle eksempler på, hvordan AI kan bruges i cirkulær økonomi:

 • AI kan bruges til at automatisere sortering af affald, hvilket kan reducere mængden af affald, der sendes til forbrænding.
 • AI kan bruges til at udvikle nye materialer, der er mere bæredygtige og nemme at genbruge.
 • AI kan bruges til at forbedre reparation og vedligeholdelse af produkter, hvilket kan forlænge deres levetid.

Muligheder for SMV’er ved omstilling til cirkulær økonomi:

 • SMV’er kan reducere deres omkostninger ved at reducere ressourceforbruget og genbruge materialer.
 • SMV’er kan øge deres konkurrenceevne ved at tilbyde bæredygtige produkter og tjenester.
 • SMV’er kan skabe nye jobmuligheder inden for cirkulær økonomi.

Konklusion

Kunstig intelligens kan være et vigtigt værktøj til at hjælpe SMV’er med at omstille sig til cirkulær økonomi. AI kan give SMV’er mulighed for at reducere deres omkostninger, øge deres konkurrenceevne og skabe nye jobmuligheder.

Referencer

 • Ellen MacArthur Foundation. (2013). Towards the circular economy: Opportunities for transition.
 • McKinsey & Company. (2019). The circular economy: A value creation opportunity for Europe.
 • World Economic Forum. (2020). The circular economy opportunity for SMEs.
Kategorier
Cirkulær økonomi UN Sustainable Development Goals

FNs Sustainable Development Goals (SDG’er) i værdikædeanalyser for små og mellemstore virksomheder

Værdikædeanalyser er et vigtigt værktøj for virksomheder til at forstå, hvordan de skaber værdi og hvor de kan forbedre deres bæredygtighed. Ved at analysere deres værdikæder kan virksomheder identificere områder, hvor de kan reducere ressourceforbruget, forbedre miljøpåvirkningen og skabe en mere bæredygtig forretning.

FNs Sustainable Development Goals (SDG’er) kan bruges som en ramme for værdikædeanalyser. SDG’erne dækker en bred vifte af områder, herunder fattigdom, sult, sundhed, uddannelse, ligestilling, klimaændringer og bæredygtig produktion og forbrug. Ved at bruge SDG’erne som en ramme kan virksomheder identificere, hvordan deres værdikæder påvirker disse områder.

Fordele ved at bruge SDG’er i værdikædeanalyser

Der er en række fordele ved at bruge SDG’er i værdikædeanalyser for små og mellemstore virksomheder (SMV’er). For det første kan det hjælpe SMV’er med at forstå, hvordan deres værdikæder påvirker samfundet og miljøet. For det andet kan det hjælpe SMV’er med at identificere områder, hvor de kan forbedre deres bæredygtighed. For det tredje kan det hjælpe SMV’er med at udvikle nye forretningsmodeller, der er mere bæredygtige.

Eksempler på hvordan SDG’er kan bruges i værdikædeanalyser

Der er allerede en række eksempler på, hvordan SDG’er kan bruges i værdikædeanalyser. For eksempel:

 • En virksomhed, der producerer tøj, kan bruge SDG’erne til at analysere, hvordan deres værdikæde påvirker klimaændringerne. Virksomheden kan identificere områder, hvor de kan reducere deres CO2-udledninger, f.eks. ved at bruge mere bæredygtige materialer eller ved at forbedre deres produktionsprocesser.
 • En virksomhed, der leverer cateringtjenester, kan bruge SDG’erne til at analysere, hvordan deres værdikæde påvirker fattigdom og sult. Virksomheden kan identificere områder, hvor de kan skabe nye jobmuligheder eller ved at levere mad til mennesker i nød.
 • En virksomhed, der sælger elektronik, kan bruge SDG’erne til at analysere, hvordan deres værdikæde påvirker sundhed og velvære. Virksomheden kan identificere områder, hvor de kan reducere deres forurening eller ved at sikre, at deres produkter er sikre at bruge.

Konklusion

FNs Sustainable Development Goals kan være et nyttigt værktøj for SMV’er til at forbedre deres bæredygtighed. Ved at bruge SDG’erne som en ramme kan SMV’er identificere områder, hvor de kan forbedre deres værdikæder og skabe en mere bæredygtig forretning.

Referencer

 • United Nations. (2015). Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development.
 • Ellen MacArthur Foundation. (2013). Towards the circular economy: Opportunities for transition.
 • McKinsey & Company. (2019). The circular economy: A value creation opportunity for Europe.
Kategorier
Cirkulær økonomi

Cirkulær økonomi og jobskabelse i små og mellemstore virksomheder

Cirkulær økonomi er et paradigmeskifte fra den traditionelle lineære økonomi, hvor ressourcer udvindes, produceres, forbruges og derefter bortskaffes. I den cirkulære økonomi tænkes ressourcerne rundt i loopet, så de kan genbruges og genanvendes.

Omstillingen til en cirkulær økonomi har potentiale til at skabe nye job i små og mellemstore virksomheder (SMV’er). Dette skyldes, at cirkulær økonomi kræver nye kompetencer og teknologier, som ikke er nødvendige i den traditionelle lineære økonomi.

Nye kompetencer og teknologier

Omstillingen til en cirkulær økonomi kræver nye kompetencer og teknologier inden for en række områder, herunder:

 • Design: Cirkulært design fokuserer på at designe produkter, der er nemme at reparere, vedligeholde og genanvende. Dette kræver nye kompetencer inden for produktdesign, materialevidenskab og produktionsteknologi.
 • Affaldshåndtering: Cirkulær økonomi kræver effektive affaldshåndteringssystemer, der kan genbruge og genanvende materialer. Dette kræver nye kompetencer inden for affaldshåndtering og genanvendelse.
 • Økonomisk udvikling: Cirkulær økonomi kræver nye økonomiske modeller, der understøtter bæredygtig produktion og forbrug. Dette kræver nye kompetencer inden for økonomi og forretningsstrategi.

Nye jobmuligheder

De nye kompetencer og teknologier, der er nødvendige for omstillingen til en cirkulær økonomi, vil skabe nye jobmuligheder i SMV’er. Disse jobmuligheder vil omfatte:

 • Designere, der kan udvikle cirkulært design
 • Affaldshåndteringsspecialister, der kan arbejde med effektiv affaldshåndtering og genanvendelse
 • Økonomer og forretningsfolk, der kan udvikle nye økonomiske modeller til støtte for cirkulær økonomi

Konklusion

Omstillingen til en cirkulær økonomi har potentiale til at skabe nye job i SMV’er. Dette skyldes, at cirkulær økonomi kræver nye kompetencer og teknologier, som ikke er nødvendige i den traditionelle lineære økonomi.

Referencer

 • Ellen MacArthur Foundation. (2013). Towards the circular economy: Opportunities for transition.
 • European Commission. (2020). A new circular economy action plan for a cleaner and more competitive Europe.
 • McKinsey & Company. (2019). The circular economy: A value creation opportunity for Europe.
Kategorier
Cirkulær økonomi

Små og mellemstore virksomheders strategiudvikling: Den cirkulære økonomi som mulighed

Små og mellemstore virksomheder (SMV’er) udgør en stor del af dansk økonomi og har derfor en vigtig rolle at spille i den grønne omstilling. Den cirkulære økonomi er et vigtigt element i denne omstilling, og SMV’er kan drage fordel af at tænke cirkulært i deres strategiudvikling.

Fordele ved at tænke cirkulært

Der er mange fordele ved at tænke cirkulært for SMV’er. For det første kan det bidrage til at reducere omkostningerne. Når SMV’er genbruger og genanvender ressourcer, kan de spare penge på råvarer og affaldshåndtering.

For det andet kan det skabe nye forretningsmuligheder. Der er et stigende marked for bæredygtige produkter og tjenester, og SMV’er kan få en konkurrencefordel ved at være førende inden for cirkulære løsninger.

For det tredje kan det styrke virksomhedens image. Forbrugere og investorer er i stigende grad interesserede i bæredygtighed, og SMV’er, der er førende inden for cirkulære løsninger, kan tiltrække nye kunder og forbedre deres omdømme.

Hvordan kan den cirkulære økonomi tænkes ind i SMV’ers strategiudvikling?

Der er mange måder, hvorpå SMV’er kan tænke cirkulært i deres strategiudvikling. Her er et par tips:

 • Start med en strategisk analyse. Før du begynder at implementere cirkulære løsninger, er det vigtigt at lave en strategisk analyse for at identificere de bedste muligheder for din virksomhed.
 • Fokus på de vigtigste områder. Det er ikke nødvendigt at omstille din virksomhed til en cirkulær økonomi på én gang. Fokuser på de vigtigste områder, f.eks. produktion, distribution eller produktdesign.
 • Byg partnerskaber. Cirkulære løsninger kræver ofte samarbejde med andre virksomheder og aktører i værdikæden. Byg partnerskaber for at dele viden og ressourcer.

Eksempler på cirkulære løsninger for SMV’er

Her er nogle konkrete eksempler på cirkulære løsninger, som SMV’er kan implementere:

 • Genbrug og genanvendelse af materialer. SMV’er kan bruge genbrugsmaterialer i deres produkter og emballage, eller de kan genbruge eller genanvendelse affald fra deres produktion.
 • Reparation og leasing. SMV’er kan tilbyde reparation eller leasing af deres produkter i stedet for at sælge dem.
 • Deling af ressourcer. SMV’er kan dele kontorlokaler eller udstyr, eller de kan tilbyde tjenester, der er baseret på deling, f.eks. biludlejning eller delemad.
 • Design af bæredygtige produkter og tjenester. SMV’er kan designe produkter og tjenester, der er bæredygtige fra start, f.eks. ved at bruge færre materialer eller ved at gøre produkterne lettere at reparere.

Konklusion

Den cirkulære økonomi er en vigtig mulighed for SMV’er. Ved at tænke cirkulært i deres strategiudvikling kan SMV’er reducere omkostningerne, skabe nye forretningsmuligheder og styrke deres image.