Kategorier
Cirkulær økonomi UN Sustainable Development Goals

Den cirkulære økonomi og FNs bæredygtighedsmål nummer 9

FNs bæredygtighedsmål nummer 9 handler om at fremme en bæredygtig industri, innovation og infrastruktur. Dette mål sigter mod at reducere miljøpåvirkningen fra produktion og forbrug, fremme innovation og skabe nye arbejdspladser.

Den cirkulære økonomi er et paradigmeskifte fra den traditionelle lineære økonomi, hvor ressourcer udvindes, produceres, forbruges og derefter bortskaffes. I den cirkulære økonomi tænkes ressourcerne rundt i loopet, så de kan genbruges og genanvendes.

Den cirkulære økonomi er i overensstemmelse med FNs bæredygtighedsmål nummer 9 på en række måder. Den kan bidrage til at reducere miljøpåvirkningen fra produktion og forbrug ved at:

 • Reducere ressourceforbruget: Den cirkulære økonomi kan reducere ressourceforbruget ved at designe produkter og tjenester, der er holdbare, reparerbare og genbrugelige.
 • Øge genanvendelsen og genbrugen: Den cirkulære økonomi kan øge genanvendelsen og genbrugen af affald, så det ikke ender på lossepladsen.
 • Forbedre produktionseffektiviteten: Den cirkulære økonomi kan forbedre produktionseffektiviteten ved at reducere spild og mængden af ressourcer, der bruges til at producere produkter.

Den cirkulære økonomi kan også bidrage til at fremme innovation og skabe nye arbejdspladser. For eksempel kan udvikling af nye, bæredygtige materialer og produktionsprocesser føre til nye forretningsmuligheder.

Eksempler på, hvordan den cirkulære økonomi kombineres med FNs bæredygtighedsmål nummer 9

Der er mange eksempler på, hvordan den cirkulære økonomi kombineres med FNs bæredygtighedsmål nummer 9. Her er et par eksempler:

 • En virksomhed, der producerer tøj, har udviklet et nyt materiale, der er lavet af genbrugt plastik. Dette reducerer ressourceforbruget og mængden af plastik, der ender på lossepladsen.
 • En kommune har indført en ny model for madspildshåndtering, der reducerer madspild med 50 %. Dette reducerer affaldsmængden og ressourceforbruget.
 • Et land har indført en ny lovgivning, der kræver, at alle virksomheder genbruger eller genanvender 75 % af deres affald. Dette reducerer affaldsmængden og fremmer innovation.

Disse eksempler viser, at den cirkulære økonomi er et vigtigt værktøj til at fremme FNs bæredygtighedsmål nummer 9.

Konklusion

Den cirkulære økonomi er et paradigmeskifte, der har potentialet til at reducere miljøpåvirkningen fra produktion og forbrug, fremme innovation og skabe nye arbejdspladser. Den cirkulære økonomi er i overensstemmelse med FNs bæredygtighedsmål nummer 9, og den kan bidrage til at nå dette mål.

Kategorier
UN Sustainable Development Goals

Ledelsesmæssige problematikker i forhold til anvendelsen af FNs Sustainable Development Goals i relation til værdikædeanalyser i små og mellemstore virksomheder

FNs Sustainable Development Goals (SDG’er) er en række 17 globale mål, der skal opnås inden 2030. SDG’erne dækker en bred vifte af områder, herunder fattigdom, sult, sundhed, uddannelse, klimaændringer og bæredygtig udvikling.

Værdikædeanalyser er en metode til at identificere og analysere de aktiviteter, der bidrager til værdiskabelsen i en virksomhed. Værdikædeanalyser kan bruges til at identificere områder, hvor virksomheden kan forbedre sin bæredygtighed.

Anvendelsen af SDG’er i forbindelse med værdikædeanalyser kan være et effektivt værktøj til at hjælpe virksomheder med at forbedre deres bæredygtighed. Ved at bruge SDG’erne kan virksomheder identificere områder, hvor de kan bidrage til at løse nogle af verdens mest presserende problemer.

Ledelsesmæssige udfordringer

Anvendelsen af SDG’er i forbindelse med værdikædeanalyser kan dog også være forbundet med en række ledelsesmæssige udfordringer. Disse udfordringer kan være særligt udfordrende for små og mellemstore virksomheder (SMV’er).

Nogle af de ledelsesmæssige udfordringer, der kan opstå, omfatter:

 • Mangler af viden og kompetencer: SMV’er har ofte ikke den nødvendige viden og kompetencer til at anvende SDG’er i forbindelse med værdikædeanalyser.
 • Økonomiske udfordringer: Det kan være kostbart at implementere ændringer i værdikæden, der er nødvendige for at bidrage til SDG’erne.
 • Modstand fra medarbejdere: Medarbejdere kan være modvillige til at ændre deres arbejdsrutiner og arbejdsmetoder for at bidrage til SDG’erne.

Ledelsesmæssige tiltag

Ledelsen spiller en afgørende rolle i at overvinde disse udfordringer. Ledelsen skal være forpligtet til at bidrage til SDG’erne og have en klar vision for, hvordan virksomheden skal gøre det. Ledelsen skal også have de nødvendige kompetencer til at implementere SDG’erne.

Her er nogle konkrete ledelsesmæssige tiltag, der kan hjælpe SMV’er med at overvinde de ledelsesmæssige udfordringer, der er forbundet med anvendelsen af SDG’er i forbindelse med værdikædeanalyser:

 • Sæt en vision og mål: Ledelsen skal sætte en vision for, hvordan virksomheden skal bidrage til SDG’erne. Visionen skal være ambitiøs, men også realistisk. Ledelsen skal også sætte mål for, hvordan virksomheden skal nå visionen.
 • Opbyg viden og kompetencer: Ledelsen skal sikre, at virksomheden har den nødvendige viden og kompetencer til at implementere SDG’erne. Dette kan gøres ved at tilbyde uddannelse og kurser til medarbejdere.
 • Involver medarbejdere: Ledelsen skal involvere medarbejdere i processen med at implementere SDG’erne. Dette vil hjælpe med at skabe ejerskab og motivation hos medarbejdere.
 • Skab en kultur for bæredygtighed: Ledelsen skal skabe en kultur for bæredygtighed i virksomheden. Dette kan gøres ved at promovere bæredygtige værdier og vedtage bæredygtige praksisser.

Konklusion

Anvendelsen af SDG’er i forbindelse med værdikædeanalyser kan være et effektivt værktøj til at hjælpe SMV’er med at forbedre deres bæredygtighed. Ledelse spiller en afgørende rolle i at overvinde de udfordringer, der er forbundet med denne anvendelse.

Kategorier
UN Sustainable Development Goals

FNs Sustainable Development Goals og Business Model Canvas

FNs Sustainable Development Goals (SDG’er) er en række 17 globale mål, der skal opnås inden 2030. SDG’erne dækker en bred vifte af områder, herunder fattigdom, sult, sundhed, uddannelse, klimaændringer og bæredygtig udvikling.

Business Model Canvas er en model, der kan bruges til at analysere og udvikle forretningsmodeller. Modellen er opdelt i ni byggesten, der beskriver, hvordan en virksomhed skaber, leverer og opnår værdi for sine kunder.

Hvordan kan SDG’erne kombineres med Business Model Canvas?

SDG’erne kan kombineres med Business Model Canvas på en række måder. En måde er at bruge SDG’erne til at identificere, hvilke mål en virksomhed kan bidrage til. En anden måde er at bruge SDG’erne til at udvikle nye forretningsmodeller, der er mere bæredygtige og ansvarsfulde.

At identificere mål

Ved at bruge SDG’erne til at identificere mål kan virksomheder sikre, at deres forretningsmodeller bidrager til en mere bæredygtig fremtid. For eksempel kan en virksomhed, der producerer tøj, bruge SDG’erne til at identificere mål som at reducere fattigdom, skabe jobs og beskytte miljøet.

At udvikle nye forretningsmodeller

SDG’erne kan også bruges til at udvikle nye forretningsmodeller, der er mere bæredygtige og ansvarsfulde. For eksempel kan en virksomhed, der leverer cateringtjenester, udvikle en forretningsmodel, der fokuserer på at reducere madspild.

Eksempler på, hvordan SDG’er og Business Model Canvas kan bruges sammen

Her er nogle eksempler på, hvordan SDG’er og Business Model Canvas kan bruges sammen:

 • En virksomhed, der producerer tøj, kan bruge SDG’erne til at identificere mål som at reducere fattigdom, skabe jobs og beskytte miljøet. Virksomheden kan derefter udvikle en forretningsmodel, der fokuserer på at producere tøj af bæredygtige materialer og tilbyde reparation og genbrugsordninger til kunderne.
 • En virksomhed, der leverer cateringtjenester, kan bruge SDG’erne til at identificere mål som at reducere madspild og støtte lokale producenter. Virksomheden kan derefter udvikle en forretningsmodel, der fokuserer på at reducere madspild ved at indsamle rester fra arrangementer og bruge dem til at lave nye måltider. Virksomheden kan også støtte lokale producenter ved at købe råvarer fra lokale leverandører.
 • En virksomhed, der sælger elektronik, kan bruge SDG’erne til at identificere mål som at reducere CO2-udledninger og skabe jobs. Virksomheden kan derefter udvikle en forretningsmodel, der fokuserer på at reducere CO2-udledninger ved at bruge bæredygtige materialer og energi. Virksomheden kan også skabe jobs ved at tilbyde reparation og genbrugsordninger til kunderne.

Konklusion

FNs Sustainable Development Goals og Business Model Canvas kan være et kraftfuldt værktøj til at hjælpe virksomheder med at omstille sig til en mere bæredygtig fremtid. Ved at bruge SDG’erne til at identificere mål og udvikle nye forretningsmodeller kan virksomheder bidrage til at løse nogle af verdens mest presserende problemer.

Kategorier
Cirkulær økonomi UN Sustainable Development Goals

Værdikædeanalyser med FNs Sustainable Development Goals som ramme til at forberede små og mellemstore virksomheders transformation til cirkulær økonomi

Værdikædeanalyser er et vigtigt værktøj for virksomheder til at forstå, hvordan de skaber værdi og hvor de kan forbedre deres bæredygtighed. Ved at analysere deres værdikæder kan virksomheder identificere områder, hvor de kan reducere ressourceforbruget, forbedre miljøpåvirkningen og skabe en mere bæredygtig forretning.

FNs Sustainable Development Goals (SDG’er) kan bruges som en ramme for værdikædeanalyser. SDG’erne dækker en bred vifte af områder, herunder fattigdom, sult, sundhed, uddannelse, ligestilling, klimaændringer og bæredygtig produktion og forbrug. Ved at bruge SDG’erne som en ramme kan virksomheder identificere, hvordan deres værdikæder påvirker disse områder.

Hvordan værdikædeanalyser med FNs SDG’er kan forberede små og mellemstore virksomheders transformation til cirkulær økonomi

Værdikædeanalyser med FNs SDG’er som ramme kan være et nyttigt værktøj for små og mellemstore virksomheder (SMV’er) til at forberede deres transformation til cirkulær økonomi. Ved at bruge denne tilgang kan SMV’er:

 • Få en bedre forståelse af, hvordan deres værdikæder påvirker miljøet og samfundet.
 • Identificere områder, hvor de kan reducere ressourceforbruget og forbedre miljøpåvirkningen.
 • Udvikle nye forretningsmodeller, der er mere bæredygtige.

Fordele ved at bruge værdikædeanalyser med FNs SDG’er

Der er en række fordele ved at bruge værdikædeanalyser med FNs SDG’er for SMV’er, der ønsker at omstille sig til cirkulær økonomi. For det første kan det hjælpe SMV’er med at forstå, hvordan deres værdikæder påvirker miljøet og samfundet. Dette er vigtigt, fordi cirkulær økonomi er baseret på en forståelse af, hvordan ressourcer kan bruges mere effektivt og bæredygtigt. For det andet kan det hjælpe SMV’er med at identificere områder, hvor de kan reducere ressourceforbruget og forbedre miljøpåvirkningen. Dette er vigtigt, fordi cirkulær økonomi er baseret på et reduceret forbrug af ressourcer. For det tredje kan det hjælpe SMV’er med at udvikle nye forretningsmodeller, der er mere bæredygtige. Dette er vigtigt, fordi cirkulær økonomi kan føre til nye forretningsmuligheder.

Eksempler på hvordan værdikædeanalyser med FNs SDG’er kan bruges

Der er allerede en række eksempler på, hvordan værdikædeanalyser med FNs SDG’er kan bruges til at forberede SMV’er til transformation til cirkulær økonomi. For eksempel:

 • En virksomhed, der producerer tøj, kan bruge værdikædeanalysen til at identificere områder, hvor de kan reducere deres CO2-udledninger. Virksomheden kan f.eks. overgå til brug af mere bæredygtige materialer eller forbedre deres produktionsprocesser.
 • En virksomhed, der leverer cateringtjenester, kan bruge værdikædeanalysen til at identificere områder, hvor de kan reducere madspild. Virksomheden kan f.eks. implementere en måltidsplanlægningsproces, der minimerer mængden af mad, der bliver smidt ud.
 • En virksomhed, der sælger elektronik, kan bruge værdikædeanalysen til at identificere områder, hvor de kan forbedre reparation og genbrug af produkter. Virksomheden kan f.eks. tilbyde reparationer og genbrugsordninger til kunderne.

Konklusion

Værdikædeanalyser med FNs SDG’er som ramme kan være et nyttigt værktøj for SMV’er, der ønsker at omstille sig til cirkulær økonomi. Ved at bruge denne tilgang kan SMV’er få en bedre forståelse af, hvordan de kan reducere ressourceforbruget og forbedre miljøpåvirkningen, og de kan udvikle nye forretningsmodeller, der er mere bæredygtige.

Kategorier
Cirkulær økonomi UN Sustainable Development Goals

FNs Sustainable Development Goals (SDG’er) i værdikædeanalyser for små og mellemstore virksomheder

Værdikædeanalyser er et vigtigt værktøj for virksomheder til at forstå, hvordan de skaber værdi og hvor de kan forbedre deres bæredygtighed. Ved at analysere deres værdikæder kan virksomheder identificere områder, hvor de kan reducere ressourceforbruget, forbedre miljøpåvirkningen og skabe en mere bæredygtig forretning.

FNs Sustainable Development Goals (SDG’er) kan bruges som en ramme for værdikædeanalyser. SDG’erne dækker en bred vifte af områder, herunder fattigdom, sult, sundhed, uddannelse, ligestilling, klimaændringer og bæredygtig produktion og forbrug. Ved at bruge SDG’erne som en ramme kan virksomheder identificere, hvordan deres værdikæder påvirker disse områder.

Fordele ved at bruge SDG’er i værdikædeanalyser

Der er en række fordele ved at bruge SDG’er i værdikædeanalyser for små og mellemstore virksomheder (SMV’er). For det første kan det hjælpe SMV’er med at forstå, hvordan deres værdikæder påvirker samfundet og miljøet. For det andet kan det hjælpe SMV’er med at identificere områder, hvor de kan forbedre deres bæredygtighed. For det tredje kan det hjælpe SMV’er med at udvikle nye forretningsmodeller, der er mere bæredygtige.

Eksempler på hvordan SDG’er kan bruges i værdikædeanalyser

Der er allerede en række eksempler på, hvordan SDG’er kan bruges i værdikædeanalyser. For eksempel:

 • En virksomhed, der producerer tøj, kan bruge SDG’erne til at analysere, hvordan deres værdikæde påvirker klimaændringerne. Virksomheden kan identificere områder, hvor de kan reducere deres CO2-udledninger, f.eks. ved at bruge mere bæredygtige materialer eller ved at forbedre deres produktionsprocesser.
 • En virksomhed, der leverer cateringtjenester, kan bruge SDG’erne til at analysere, hvordan deres værdikæde påvirker fattigdom og sult. Virksomheden kan identificere områder, hvor de kan skabe nye jobmuligheder eller ved at levere mad til mennesker i nød.
 • En virksomhed, der sælger elektronik, kan bruge SDG’erne til at analysere, hvordan deres værdikæde påvirker sundhed og velvære. Virksomheden kan identificere områder, hvor de kan reducere deres forurening eller ved at sikre, at deres produkter er sikre at bruge.

Konklusion

FNs Sustainable Development Goals kan være et nyttigt værktøj for SMV’er til at forbedre deres bæredygtighed. Ved at bruge SDG’erne som en ramme kan SMV’er identificere områder, hvor de kan forbedre deres værdikæder og skabe en mere bæredygtig forretning.

Referencer

 • United Nations. (2015). Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development.
 • Ellen MacArthur Foundation. (2013). Towards the circular economy: Opportunities for transition.
 • McKinsey & Company. (2019). The circular economy: A value creation opportunity for Europe.