Kategorier
UN Sustainable Development Goals

FNs Sustainable Development Goals og Business Model Canvas

FNs Sustainable Development Goals (SDG’er) er en række 17 globale mål, der skal opnås inden 2030. SDG’erne dækker en bred vifte af områder, herunder fattigdom, sult, sundhed, uddannelse, klimaændringer og bæredygtig udvikling.

Business Model Canvas er en model, der kan bruges til at analysere og udvikle forretningsmodeller. Modellen er opdelt i ni byggesten, der beskriver, hvordan en virksomhed skaber, leverer og opnår værdi for sine kunder.

Hvordan kan SDG’erne kombineres med Business Model Canvas?

SDG’erne kan kombineres med Business Model Canvas på en række måder. En måde er at bruge SDG’erne til at identificere, hvilke mål en virksomhed kan bidrage til. En anden måde er at bruge SDG’erne til at udvikle nye forretningsmodeller, der er mere bæredygtige og ansvarsfulde.

At identificere mål

Ved at bruge SDG’erne til at identificere mål kan virksomheder sikre, at deres forretningsmodeller bidrager til en mere bæredygtig fremtid. For eksempel kan en virksomhed, der producerer tøj, bruge SDG’erne til at identificere mål som at reducere fattigdom, skabe jobs og beskytte miljøet.

At udvikle nye forretningsmodeller

SDG’erne kan også bruges til at udvikle nye forretningsmodeller, der er mere bæredygtige og ansvarsfulde. For eksempel kan en virksomhed, der leverer cateringtjenester, udvikle en forretningsmodel, der fokuserer på at reducere madspild.

Eksempler på, hvordan SDG’er og Business Model Canvas kan bruges sammen

Her er nogle eksempler på, hvordan SDG’er og Business Model Canvas kan bruges sammen:

 • En virksomhed, der producerer tøj, kan bruge SDG’erne til at identificere mål som at reducere fattigdom, skabe jobs og beskytte miljøet. Virksomheden kan derefter udvikle en forretningsmodel, der fokuserer på at producere tøj af bæredygtige materialer og tilbyde reparation og genbrugsordninger til kunderne.
 • En virksomhed, der leverer cateringtjenester, kan bruge SDG’erne til at identificere mål som at reducere madspild og støtte lokale producenter. Virksomheden kan derefter udvikle en forretningsmodel, der fokuserer på at reducere madspild ved at indsamle rester fra arrangementer og bruge dem til at lave nye måltider. Virksomheden kan også støtte lokale producenter ved at købe råvarer fra lokale leverandører.
 • En virksomhed, der sælger elektronik, kan bruge SDG’erne til at identificere mål som at reducere CO2-udledninger og skabe jobs. Virksomheden kan derefter udvikle en forretningsmodel, der fokuserer på at reducere CO2-udledninger ved at bruge bæredygtige materialer og energi. Virksomheden kan også skabe jobs ved at tilbyde reparation og genbrugsordninger til kunderne.

Konklusion

FNs Sustainable Development Goals og Business Model Canvas kan være et kraftfuldt værktøj til at hjælpe virksomheder med at omstille sig til en mere bæredygtig fremtid. Ved at bruge SDG’erne til at identificere mål og udvikle nye forretningsmodeller kan virksomheder bidrage til at løse nogle af verdens mest presserende problemer.

Kategorier
Cirkulær økonomi

FNs Sustainable Development Goals (SDG’er) og cirkulær økonomi

FNs Sustainable Development Goals (SDG’er) er en ambitiøs plan for at skabe en mere bæredygtig verden inden 2030. SDG’erne dækker en bred vifte af områder, herunder fattigdom, sult, sundhed, uddannelse, ligestilling, klimaændringer og bæredygtig produktion og forbrug.

Cirkulær økonomi er et paradigmeskifte fra den traditionelle lineære økonomi, hvor ressourcer udvindes, produceres, forbruges og derefter bortskaffes. I den cirkulære økonomi tænkes ressourcerne rundt i loopet, så de kan genbruges og genanvendes.

Samspillet mellem SDG’er og cirkulær økonomi

Cirkulær økonomi kan bidrage til at nå en række af SDG’erne. For eksempel kan cirkulær økonomi:

 • Reducere fattigdom og sult: Cirkulær økonomi kan skabe nye job og indkomstmuligheder, hvilket kan bidrage til at reducere fattigdom og sult.
 • Forbedre sundhed og velvære: Cirkulær økonomi kan reducere forureningen og forbedre luftkvaliteten, hvilket kan bidrage til at forbedre sundhed og velvære.
 • Øge uddannelse og ligestilling: Cirkulær økonomi kan skabe nye jobmuligheder og uddannelsesmuligheder, hvilket kan bidrage til at øge uddannelse og ligestilling.
 • Bæredygtig produktion og forbrug: Cirkulær økonomi kan reducere ressourceforbruget og affaldsproduktionen, hvilket kan bidrage til at skabe en mere bæredygtig produktion og forbrug.

Eksempler på hvordan SDG’er og cirkulær økonomi kan kombineres

Der er allerede en række eksempler på, hvordan SDG’er og cirkulær økonomi kombineres. For eksempel:

 • I Kenya arbejder virksomheder sammen med lokale samfund om at indsamle og genbruge affald. Dette bidrager til at reducere fattigdom og sult, samt til at forbedre sundhed og velvære.
 • I Indien arbejder en organisation med at udvikle nye metoder til at genbruge tekstiler. Dette bidrager til at reducere affaldsproduktionen og til at skabe nye jobmuligheder.
 • I Danmark arbejder en virksomhed med at udvikle nye materialer, der er lavet af affaldsmaterialer. Dette bidrager til at reducere ressourceforbruget og til at skabe en mere bæredygtig produktion.

Konklusion

Cirkulær økonomi kan være et vigtigt redskab til at nå FNs Sustainable Development Goals. Ved at kombinere SDG’erne og cirkulær økonomi kan vi skabe en mere bæredygtig verden for alle.

Referencer

 • United Nations. (2015). Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development.
 • Ellen MacArthur Foundation. (2013). Towards the circular economy: Opportunities for transition.
 • McKinsey & Company. (2019). The circular economy: A value creation opportunity for Europe.