Kategorier
Cirkulær økonomi

Planlægning til en nem overgang til cirkulær økonomi for små og mellemstore virksomheder

Den cirkulære økonomi er et paradigmeskifte fra den traditionelle lineære økonomi, hvor ressourcer udvindes, produceres, forbruges og derefter bortskaffes. I den cirkulære økonomi tænkes ressourcerne rundt i loopet, så de kan genbruges og genanvendes.

Små og mellemstore virksomheder (SMV’er) spiller en vigtig rolle i den cirkulære økonomi. De er ofte fleksible og innovative, og de kan være hurtige til at omstille sig til nye måder at producere og forbruge på.

Overgangen til cirkulær økonomi kan være en stor udfordring for SMV’er. Der er mange ting at overveje, og det kan være svært at vide, hvor man skal starte.

Her er nogle tips til, hvordan SMV’er kan planlægge sig til en nem overgang til cirkulær økonomi:

 1. Start med en grundig analyse af din virksomheds nuværende tilstand. Hvad er dine ressourceforbrugsmønstre? Hvor meget af dit affald er genanvendeligt eller genanvendt? Hvad er dine muligheder for at reducere dit ressourceforbrug?
 2. Sæt realistiske mål. Det er vigtigt at starte med små, realistiske mål, som du kan nå. Dette vil hjælpe dig med at opbygge momentum og motivation.
 3. Involver dine medarbejdere. Dine medarbejdere er din vigtigste ressource, når det kommer til at omstille din virksomhed til cirkulær økonomi. Sørg for at involvere dem i planlægningsprocessen og få deres input.
 4. Søg hjælp fra eksperter. Der er mange ressourcer tilgængelige for SMV’er, der ønsker at omstille sig til cirkulær økonomi. Søg hjælp fra eksperter, der kan hjælpe dig med at udvikle en plan og implementere den.

Her er nogle specifikke eksempler på, hvordan SMV’er kan implementere cirkulære principper:

 • Reduktion af ressourceforbrug: SMV’er kan reducere deres ressourceforbrug ved at bruge mere bæredygtige materialer, forbedre deres produktionsprocesser og reducere affald.
 • Genbrug og genanvendelse: SMV’er kan genbruge og genanvende ressourcer ved at indgå aftaler med genbrugsvirksomheder, tilbyde genbrugsordninger til kunderne eller udvikle nye produkter og tjenester, der er baseret på genbrugsmaterialer.
 • Reparation og vedligeholdelse: SMV’er kan forlænge levetiden på produkter ved at tilbyde reparation og vedligeholdelsestjenester.
 • Leasing og deleøkonomi: SMV’er kan reducere ressourceforbruget ved at tilbyde leasing eller deleøkonomi-ordninger til kunderne.

Overgangen til cirkulær økonomi kan være en udfordring, men det er også en mulighed for SMV’er til at reducere deres omkostninger, forbedre deres konkurrenceevne og bidrage til en mere bæredygtig fremtid.

Kategorier
Cirkulær økonomi

Skyen som katalysator for cirkulær økonomi

Den cirkulære økonomi er et paradigmeskifte fra den traditionelle lineære økonomi, hvor ressourcer udvindes, produceres, forbruges og derefter bortskaffes. I den cirkulære økonomi tænkes ressourcerne rundt i loopet, så de kan genbruges og genanvendes.

Små og mellemstore virksomheder (SMV’er) spiller en vigtig rolle i den cirkulære økonomi. De er ofte fleksible og innovative, og de kan være hurtige til at omstille sig til nye måder at producere og forbruge på.

Overgangen til anvendelse af skyen (cloud teknologier) kan være med til at gøre overgangen til cirkulær økonomi nemmere for SMV’er. Skyen tilbyder en række fordele, der kan understøtte cirkulære forretningsmodeller, herunder:

 • Øget effektivitet: Skyen kan hjælpe SMV’er med at optimere deres produktionsprocesser og reducere deres ressourceforbrug. For eksempel kan SMV’er bruge cloud-baserede værktøjer til at forbedre deres produktionsplanlægning, reducere spild og forbedre ressourceeffektiviteten.
 • Øget samarbejde: Skyen kan hjælpe SMV’er med at samarbejde mere effektivt med hinanden og med deres kunder. Dette kan være vigtigt for at fremme cirkulære forretningsmodeller, der involverer flere virksomheder eller kunder. For eksempel kan SMV’er bruge cloud-baserede platforme til at dele data og information om ressourcer, så de kan genbruges og genanvendes mere effektivt.
 • Øget innovation: Skyen kan give SMV’er adgang til nye teknologier og innovationer, der kan understøtte cirkulære forretningsmodeller. For eksempel kan SMV’er bruge cloud-baserede værktøjer til at udvikle nye materialer og produkter, der er mere bæredygtige og nemme at genbruge.

Eksempler på, hvordan skyen kan bruges til at fremme cirkulær økonomi:

 • En virksomhed, der producerer tøj, kan bruge cloud-baserede værktøjer til at forbedre deres produktionsplanlægning. Dette kan hjælpe dem med at reducere spild og forbedre ressourceeffektiviteten.
 • En virksomhed, der sælger elektronik, kan bruge cloud-baserede platforme til at samarbejde med deres kunder om at genbruge og genanvende udtjente produkter.
 • En virksomhed, der producerer mad, kan bruge cloud-baserede værktøjer til at udvikle nye materialer, der er mere bæredygtige og nemme at genbruge.

Konklusion

Skyen kan være et vigtigt værktøj til at støtte overgangen til cirkulær økonomi for SMV’er. Skyen tilbyder en række fordele, der kan hjælpe SMV’er med at reducere deres ressourceforbrug, samarbejde mere effektivt og innovere nye bæredygtige forretningsmodeller.

Referencer

 • Ellen MacArthur Foundation. (2013). Towards the circular economy: Opportunities for transition.
 • McKinsey & Company. (2019). The circular economy: A value creation opportunity for Europe.
 • World Economic Forum. (2020). The circular economy opportunity for SMEs.
Kategorier
Cirkulær økonomi

Digitalisering af små og mellemstore virksomheder og overgangen til den cirkulære økonomi

Den cirkulære økonomi er et paradigmeskifte fra den traditionelle lineære økonomi, hvor ressourcer udvindes, produceres, forbruges og derefter bortskaffes. I den cirkulære økonomi tænkes ressourcerne rundt i loopet, så de kan genbruges og genanvendes.

Små og mellemstore virksomheder (SMV’er) spiller en vigtig rolle i den cirkulære økonomi. De er ofte fleksible og innovative, og de kan være hurtige til at omstille sig til nye måder at producere og forbruge på.

Digitalisering er en vigtig drivkraft for overgangen til den cirkulære økonomi. Digitale teknologier kan hjælpe SMV’er med at optimere deres produktionsprocesser, reducere affald og forbedre ressourceeffektiviteten.

Nogle eksempler på, hvordan digitalisering kan påvirke overgangen til den cirkulære økonomi:

 • Digitalisering kan hjælpe SMV’er med at få en bedre forståelse af deres værdikæder og identificere områder, hvor de kan forbedre deres ressourceeffektivitet.
 • Digitale teknologier kan bruges til at automatisere opgaver, der i øjeblikket udføres manuelt, hvilket kan frigøre ressourcer, der kan bruges til andre formål.
 • Digitale platforme kan bruges til at forbinde SMV’er med hinanden og med kunder, hvilket kan gøre det lettere at genbruge og genanvende ressourcer.

Digitalisering kan give SMV’er en række fordele ved overgangen til den cirkulære økonomi:

 • SMV’er kan reducere deres omkostninger ved at reducere ressourceforbruget og genbruge materialer.
 • SMV’er kan øge deres konkurrenceevne ved at tilbyde bæredygtige produkter og tjenester.
 • SMV’er kan skabe nye jobmuligheder inden for cirkulær økonomi.

Konklusion

Digitalisering er en vigtig drivkraft for overgangen til den cirkulære økonomi. Digitale teknologier kan hjælpe SMV’er med at optimere deres produktionsprocesser, reducere affald og forbedre ressourceeffektiviteten. Dette kan give SMV’er en række fordele, herunder reducerede omkostninger, øget konkurrenceevne og nye jobmuligheder.

Referencer

 • Ellen MacArthur Foundation. (2013). Towards the circular economy: Opportunities for transition.
 • McKinsey & Company. (2019). The circular economy: A value creation opportunity for Europe.
 • World Economic Forum. (2020). The circular economy opportunity for SMEs.