Kategorier
Cirkulær økonomi

Cirkulær økonomi: Køb af genbrugt IT-udstyr

Den cirkulære økonomi er et paradigmeskifte fra den traditionelle lineære økonomi, hvor ressourcer udvindes, produceres, forbruges og derefter bortskaffes. I den cirkulære økonomi tænkes ressourcerne rundt i loopet, så de kan genbruges og genanvendes.

IT-udstyr er en vigtig del af den moderne økonomi. Men IT-udstyr er også en stor kilde til affald. Ifølge en rapport fra United Nations Environment Programme (UNEP) produceres der hvert år 50 millioner tons e-affald på verdensplan.

Køb af genbrugt IT-udstyr er en god måde at reducere mængden af e-affald på. Genbrugt IT-udstyr er ofte lige så godt som nyt IT-udstyr, og det er ofte meget billigere.

Fordele ved at købe genbrugt IT-udstyr

Der er mange fordele ved at købe genbrugt IT-udstyr. Her er nogle af de vigtigste:

 • Reduceret miljøpåvirkning: Køb af genbrugt IT-udstyr reducerer behovet for at udvinde nye ressourcer og producere nyt IT-udstyr. Dette kan bidrage til at reducere CO2-udledninger og andre miljøpåvirkninger.
 • Besparelser: Genbrugt IT-udstyr er ofte meget billigere end nyt IT-udstyr. Dette kan give virksomhederne store besparelser på IT-budgettet.
 • Forbedret bæredygtighed: Køb af genbrugt IT-udstyr kan bidrage til at forbedre virksomhedens bæredygtighedsprofil. Dette kan være attraktivt for både kunder, medarbejdere og investorer.

Hvordan køber man genbrugt IT-udstyr?

Der er mange forskellige måder at købe genbrugt IT-udstyr på. Her er nogle af de mest almindelige muligheder:

 • Køb direkte fra en genbrugsvirksomhed: Genbrugsvirksomheder køber og sælger brugt IT-udstyr. De kan tilbyde et bredt udvalg af IT-udstyr til forskellige priser.
 • Køb fra en forhandler: Nogle forhandlere af nyt IT-udstyr sælger også genbrugt IT-udstyr. Dette kan være en god mulighed, hvis du ønsker at købe genbrugt IT-udstyr fra en pålidelig forhandler.
 • Køb fra en online platform: Der findes en række online platforme, hvor du kan købe genbrugt IT-udstyr. Disse platforme kan være en god mulighed, hvis du ønsker at sammenligne priser og finde det bedste tilbud.

Når du køber genbrugt IT-udstyr, er det vigtigt at være opmærksom på følgende:

 • Kvaliteten: Sørg for at kontrollere kvaliteten af det genbrugte IT-udstyr, før du køber det. Du kan f.eks. spørge om garanti og om, hvorvidt udstyret er blevet testet.
 • Kompatibiliteten: Sørg for, at det genbrugte IT-udstyr er kompatibelt med dit eksisterende IT-udstyr.
 • Prisen: Sammenlign priser fra forskellige forhandlere, før du køber.

Konklusion

Køb af genbrugt IT-udstyr er en god måde at reducere mængden af e-affald på og spare penge. Ved at være opmærksom på kvaliteten, kompatibiliteten og prisen kan du sikre, at du får et godt tilbud på genbrugt IT-udstyr.

Referencer

 • United Nations Environment Programme (UNEP). (2022). Global E-waste Monitor 2022.
Kategorier
Cirkulær økonomi

Cirkulær økonomi og design af fysiske produkter

Den cirkulære økonomi er et paradigmeskifte fra den traditionelle lineære økonomi, hvor ressourcer udvindes, produceres, forbruges og derefter bortskaffes. I den cirkulære økonomi tænkes ressourcerne rundt i loopet, så de kan genbruges og genanvendes.

Cirkulær økonomi og design

Design er en vigtig faktor i forhold til at fremme cirkulær økonomi. Ved at designe produkter med cirkulære principper i tankerne kan man reducere ressourceforbruget, mængden af affald og miljøpåvirkningen.

Nogle eksempler på cirkulært design

Der er mange forskellige måder at designe produkter på en mere cirkulær måde. Her er nogle eksempler:

 • Design for levetid: Produkter skal designes til at holde så længe som muligt. Dette kan gøres ved at bruge holdbare materialer og ved at designe produkter, der er nemme at reparere og opgradere.
 • Design for genbrug og genanvendelse: Produkter skal designes, så de er nemme at genbruge og genanvende. Dette kan gøres ved at bruge genbrugte materialer og ved at designe produkter, der er nemme at adskille.
 • Design for nedbrydelighed: Produkter, der ikke kan repareres eller genbruges, skal designes, så de nedbrydes hurtigt og naturligt. Dette kan gøres ved at bruge biologisk nedbrydelige materialer.

Fordele ved cirkulært design

Cirkulært design har en række fordele, herunder:

 • Reduceret ressourceforbrug: Ved at designe produkter til at holde længere og ved at bruge genbrugte materialer kan man reducere behovet for at udvinde nye ressourcer.
 • Reduceret mængde af affald: Ved at designe produkter, der er nemme at genbruge og genanvende, kan man reducere mængden af affald, der genereres.
 • Mindre miljøpåvirkning: Cirkulært design kan bidrage til at reducere miljøpåvirkningen fra produkter, f.eks. ved at reducere emissioner og forurening.

Udfordringer ved cirkulært design

Der er også nogle udfordringer forbundet med cirkulært design, herunder:

 • Øgede omkostninger: Cirkulært design kan i nogle tilfælde medføre øgede omkostninger, f.eks. hvis man bruger mere holdbare materialer eller hvis man skal designe produkter, der er nemme at reparere.
 • Mangler af standarder: Der er endnu ikke udviklet entydige standarder for cirkulært design, hvilket kan gøre det vanskeligt at sammenligne produkter og materialer.

Konklusion

Cirkulær økonomi er en vigtig bæredygtighedsstrategi, og design er en vigtig faktor i forhold til at fremme cirkulær økonomi. Ved at designe produkter med cirkulære principper i tankerne kan man reducere ressourceforbruget, mængden af affald og miljøpåvirkningen.

Yderligere anbefalinger

Her er nogle yderligere anbefalinger til, hvordan man kan fremme cirkulær økonomi i forhold til design af fysiske produkter:

 • Udvikl standarder for cirkulært design: Dette vil gøre det lettere at sammenligne produkter og materialer og at fremme cirkulær økonomi.
 • Skab incitamenter til cirkulært design: Dette kan f.eks. gøres gennem skattefradrag eller tilskud.
 • Oplys offentligheden om cirkulær økonomi: Dette vil hjælpe forbrugere og virksomheder med at forstå fordelene ved cirkulært design.

Referencer

 • McDonough, W., & Braungart, M. (2002). Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things. North Point Press.
 • Raworth, K. (2017). Doughnut Economics: Seven Ways to Think Like a 21st-Century Economist. Random House Business.
Kategorier
Cirkulær økonomi

Øget anvendelse af biogas kan bidrage til en cirkulær økonomi

Den cirkulære økonomi er et paradigmeskifte fra den traditionelle lineære økonomi, hvor ressourcer udvindes, produceres, forbruges og derefter bortskaffes. I den cirkulære økonomi tænkes ressourcerne rundt i loopet, så de kan genbruges og genanvendes.

Biogas er en vedvarende energikilde, der kan fremstilles af organiske materialer som husdyrgødning, spildevand, affaldsprodukter og biomasse. Biogas kan bruges til at producere varme, el og brændstof til transport.

Fordele ved biogas

Der er en række fordele ved at bruge biogas frem for naturgas, f.eks.:

 • Reducerede CO2-udledninger: Biogas er en CO2-neutral energikilde, da den produceres ved forgæring af organiske materialer.
 • Forbedret luftkvalitet: Biogas udleder ikke skadelige emissioner, hvilket kan bidrage til at forbedre luftkvaliteten.
 • Øget selvforsyning: Danmark har gode muligheder for at producere biogas, hvilket kan bidrage til at reducere vores afhængighed af importeret naturgas.

Udfordringer ved biogas

Der er også en række udfordringer ved biogas, f.eks.:

 • Omkostninger: Biogas kan være dyrere end naturgas.
 • Kapacitet: Der er et begrænset udbud af biogas i Danmark, hvilket kan begrænse dens udbredelse.
 • Logistik: Det kan være udfordrende at transportere biogas.

Konklusion

Øget anvendelse af biogas kan bidrage til en cirkulær økonomi ved at reducere CO2-udledninger, forbedre luftkvaliteten og øge selvforsyningen med energi.

Yderligere anbefalinger

Her er nogle yderligere anbefalinger for, hvordan biogas kan fremmes:

 • Skab incitamenter til at producere og bruge biogas: Myndighederne kan f.eks. indføre skattefradrag eller tilskud til virksomheder, der producerer eller bruger biogas.
 • Udvikl nye teknologier og systemer til produktion og distribution af biogas: Dette kan hjælpe med at reducere omkostningerne og forbedre effektiviteten.
 • Øg offentlighedens bevidsthed om fordelene ved biogas: Dette kan hjælpe med at skabe efterspørgsel efter biogas.

Ved at følge disse anbefalinger kan virksomheder, myndigheder og offentligheden bidrage til at gøre biogas til en mere attraktiv og udbredt energikilde.