Kategorier
Cirkulær økonomi

Cirkulær økonomi og design af fysiske produkter

Den cirkulære økonomi er et paradigmeskifte fra den traditionelle lineære økonomi, hvor ressourcer udvindes, produceres, forbruges og derefter bortskaffes. I den cirkulære økonomi tænkes ressourcerne rundt i loopet, så de kan genbruges og genanvendes.

Cirkulær økonomi og design

Design er en vigtig faktor i forhold til at fremme cirkulær økonomi. Ved at designe produkter med cirkulære principper i tankerne kan man reducere ressourceforbruget, mængden af affald og miljøpåvirkningen.

Nogle eksempler på cirkulært design

Der er mange forskellige måder at designe produkter på en mere cirkulær måde. Her er nogle eksempler:

 • Design for levetid: Produkter skal designes til at holde så længe som muligt. Dette kan gøres ved at bruge holdbare materialer og ved at designe produkter, der er nemme at reparere og opgradere.
 • Design for genbrug og genanvendelse: Produkter skal designes, så de er nemme at genbruge og genanvende. Dette kan gøres ved at bruge genbrugte materialer og ved at designe produkter, der er nemme at adskille.
 • Design for nedbrydelighed: Produkter, der ikke kan repareres eller genbruges, skal designes, så de nedbrydes hurtigt og naturligt. Dette kan gøres ved at bruge biologisk nedbrydelige materialer.

Fordele ved cirkulært design

Cirkulært design har en række fordele, herunder:

 • Reduceret ressourceforbrug: Ved at designe produkter til at holde længere og ved at bruge genbrugte materialer kan man reducere behovet for at udvinde nye ressourcer.
 • Reduceret mængde af affald: Ved at designe produkter, der er nemme at genbruge og genanvende, kan man reducere mængden af affald, der genereres.
 • Mindre miljøpåvirkning: Cirkulært design kan bidrage til at reducere miljøpåvirkningen fra produkter, f.eks. ved at reducere emissioner og forurening.

Udfordringer ved cirkulært design

Der er også nogle udfordringer forbundet med cirkulært design, herunder:

 • Øgede omkostninger: Cirkulært design kan i nogle tilfælde medføre øgede omkostninger, f.eks. hvis man bruger mere holdbare materialer eller hvis man skal designe produkter, der er nemme at reparere.
 • Mangler af standarder: Der er endnu ikke udviklet entydige standarder for cirkulært design, hvilket kan gøre det vanskeligt at sammenligne produkter og materialer.

Konklusion

Cirkulær økonomi er en vigtig bæredygtighedsstrategi, og design er en vigtig faktor i forhold til at fremme cirkulær økonomi. Ved at designe produkter med cirkulære principper i tankerne kan man reducere ressourceforbruget, mængden af affald og miljøpåvirkningen.

Yderligere anbefalinger

Her er nogle yderligere anbefalinger til, hvordan man kan fremme cirkulær økonomi i forhold til design af fysiske produkter:

 • Udvikl standarder for cirkulært design: Dette vil gøre det lettere at sammenligne produkter og materialer og at fremme cirkulær økonomi.
 • Skab incitamenter til cirkulært design: Dette kan f.eks. gøres gennem skattefradrag eller tilskud.
 • Oplys offentligheden om cirkulær økonomi: Dette vil hjælpe forbrugere og virksomheder med at forstå fordelene ved cirkulært design.

Referencer

 • McDonough, W., & Braungart, M. (2002). Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things. North Point Press.
 • Raworth, K. (2017). Doughnut Economics: Seven Ways to Think Like a 21st-Century Economist. Random House Business.