Kategorier
Cirkulær økonomi Doughnut economics

Den cirkulære økonomi og doughnut economics: To sider af samme sag?

Den cirkulære økonomi og doughnut economics er to forskellige tilgange til at fremme bæredygtighed. Den cirkulære økonomi er et paradigmeskifte fra den traditionelle lineære økonomi, hvor ressourcer udvindes, produceres, forbruges og derefter bortskaffes. I den cirkulære økonomi tænkes ressourcerne rundt i loopet, så de kan genbruges og genanvendes. Doughnut economics (Raworth, 2017) er en økonomisk teori, der forsøger at finde en balance mellem økonomisk vækst og sociale og miljømæssige hensyn.

To overlappende mål

De to tilgange har to overlappende mål:

  • At reducere ressourceforbruget og mængden af affald
  • At skabe en mere retfærdig og bæredygtig økonomi

Den cirkulære økonomi kan bidrage til at reducere ressourceforbruget og mængden af affald ved at fremme genbrug og genanvendelse. Dette kan reducere behovet for at udvinde nye ressourcer, hvilket kan have en positiv indvirkning på miljøet. Doughnut economics kan bidrage til at skabe en mere retfærdig og bæredygtig økonomi ved at fokusere på at opfylde de grundlæggende behov for alle mennesker, samtidig med at man undgår at overskride planetens grænser.

Forskellige fokusområder

De to tilgange har dog også nogle forskellige fokusområder:

  • Den cirkulære økonomi fokuserer på at lukke ressourcecyklussen
  • Doughnut economics fokuserer på at skabe et økonomisk system, der er inden for planetens grænser

Den cirkulære økonomi fokuserer på at lukke ressourcecyklussen ved at reducere brugen af jomfruelige ressourcer, forlænge levetiden på produkter og materialer og genanvende og genbruge ressourcer. Doughnut economics fokuserer på at skabe et økonomisk system, der er inden for planetens grænser ved at fokusere på sociale og miljømæssige hensyn, såsom økonomisk retfærdighed, socialt velvære og klimaforandringer.

Potentialet

Den cirkulære økonomi og doughnut economics kan supplere hinanden og skabe et stærkere fundament for bæredygtighed. Den cirkulære økonomi kan bidrage til at reducere ressourceforbruget og mængden af affald, hvilket kan hjælpe med at opfylde Doughnut Economics’ mål om at skabe et økonomisk system, der er inden for planetens grænser. Doughnut economics kan bidrage til at skabe en mere retfærdig og bæredygtig økonomi, hvilket kan hjælpe med at fremme den cirkulære økonomi.

Konklusion

Den cirkulære økonomi og doughnut economics er to vigtige tilgange til at fremme bæredygtighed. De har begge potentialet til at skabe en mere bæredygtig fremtid, men de kan også supplere hinanden og skabe et endnu stærkere fundament for bæredygtighed.

Referencer

  • Raworth, K. (2017). Doughnut Economics: Seven Ways to Think Like a 21st-Century Economist. Random House Business.