Kategorier
Cirkulær økonomi

Den cirkulære økonomi og IT as a service

Den cirkulære økonomi er et paradigmeskifte fra den traditionelle lineære økonomi, hvor ressourcer udvindes, produceres, forbruges og derefter bortskaffes. I den cirkulære økonomi tænkes ressourcerne rundt i loopet, så de kan genbruges og genanvendes.

IT as a service (IaaS) er en forretningsmodel, hvor en virksomhed leverer IT-infrastruktur som en tjeneste til sine kunder. IaaS-løsninger leveres typisk som en cloud-baseret service, hvor kunderne kan tilgå IT-ressourcer efter behov.

Cirkulær økonomi og IT as a Service

IaaS-modellen kan være et godt udgangspunkt for at fremme cirkulær økonomi. Dette skyldes, at IaaS-løsninger kan bidrage til at reducere ressourceforbruget og mængden af affald på følgende måder:

 • Reduktion af hardware: IaaS-løsninger kræver mindre hardware end traditionelle IT-løsninger. Dette skyldes, at IaaS-løsninger er baseret på cloud-teknologi, hvor IT-ressourcer kan deles af flere kunder.
 • Forlængelse af levetiden: IaaS-løsninger kan bidrage til at forlænge levetiden for hardware. Dette skyldes, at IaaS-løsninger giver kunderne mulighed for at opgradere deres hardware, når det er nødvendigt, uden at skulle købe ny hardware.
 • Genbrug og genanvendelse: IaaS-leverandører kan genbruge og genanvende hardware, når den ikke længere er i brug. Dette kan bidrage til at reducere mængden af affald, der genereres.

Eksempler på cirkulære IaaS-løsninger

Der er mange forskellige eksempler på cirkulære IaaS-løsninger. Her er nogle eksempler:

 • Returordninger: IaaS-leverandører kan tilbyde returordninger for hardware, der ikke længere er i brug.
 • Samarbejde om genanvendelse: IaaS-leverandører kan samarbejde med virksomheder, der genanvender eller genbruger hardware.
 • Leasing: IaaS-leverandører kan tilbyde leasing af hardware, hvilket kan bidrage til at forlænge levetiden for hardware.

Konklusion

IaaS-modellen kan være et godt udgangspunkt for at fremme cirkulær økonomi. Ved at indtænke cirkulære principper i IaaS-løsninger kan virksomhederne bidrage til at reducere ressourceforbruget og mængden af affald.

Yderligere anbefalinger

Her er nogle yderligere anbefalinger til, hvordan virksomheder kan fremme cirkulær økonomi i forhold til IaaS:

 • Udvikl cirkulære designprincipper: Virksomheder bør udvikle cirkulære designprincipper for deres IaaS-løsninger. Disse principper bør fokusere på at reducere ressourceforbruget, forlænge levetiden for hardware og fremme genbrug og genanvendelse.
 • Skab gennemsigtighed: Virksomheder bør være gennemsigtige omkring deres cirkulære tiltag. Dette kan gøres ved at offentliggøre information om deres cirkulære designprincipper, deres genbrugs- og genanvendelsesrater og deres samarbejde med andre virksomheder om cirkulære initiativer.
 • Skab incitamenter: Virksomheder bør skabe incitamenter for deres kunder til at bruge deres IaaS-løsninger på en mere bæredygtig måde. Dette kan f.eks. gøres ved at tilbyde rabatter til kunder, der genbruger eller genanvender hardware.

Referencer

Osterwalder, A., Pigneur, Y. and Clark, T. (2010) Business model generation: a handbook for visionaries, game changers, and challengers. Hoboken, NJ: Wiley.

Kategorier
Cirkulær økonomi

Cirkulær økonomi og design af fysiske produkter

Den cirkulære økonomi er et paradigmeskifte fra den traditionelle lineære økonomi, hvor ressourcer udvindes, produceres, forbruges og derefter bortskaffes. I den cirkulære økonomi tænkes ressourcerne rundt i loopet, så de kan genbruges og genanvendes.

Cirkulær økonomi og design

Design er en vigtig faktor i forhold til at fremme cirkulær økonomi. Ved at designe produkter med cirkulære principper i tankerne kan man reducere ressourceforbruget, mængden af affald og miljøpåvirkningen.

Nogle eksempler på cirkulært design

Der er mange forskellige måder at designe produkter på en mere cirkulær måde. Her er nogle eksempler:

 • Design for levetid: Produkter skal designes til at holde så længe som muligt. Dette kan gøres ved at bruge holdbare materialer og ved at designe produkter, der er nemme at reparere og opgradere.
 • Design for genbrug og genanvendelse: Produkter skal designes, så de er nemme at genbruge og genanvende. Dette kan gøres ved at bruge genbrugte materialer og ved at designe produkter, der er nemme at adskille.
 • Design for nedbrydelighed: Produkter, der ikke kan repareres eller genbruges, skal designes, så de nedbrydes hurtigt og naturligt. Dette kan gøres ved at bruge biologisk nedbrydelige materialer.

Fordele ved cirkulært design

Cirkulært design har en række fordele, herunder:

 • Reduceret ressourceforbrug: Ved at designe produkter til at holde længere og ved at bruge genbrugte materialer kan man reducere behovet for at udvinde nye ressourcer.
 • Reduceret mængde af affald: Ved at designe produkter, der er nemme at genbruge og genanvende, kan man reducere mængden af affald, der genereres.
 • Mindre miljøpåvirkning: Cirkulært design kan bidrage til at reducere miljøpåvirkningen fra produkter, f.eks. ved at reducere emissioner og forurening.

Udfordringer ved cirkulært design

Der er også nogle udfordringer forbundet med cirkulært design, herunder:

 • Øgede omkostninger: Cirkulært design kan i nogle tilfælde medføre øgede omkostninger, f.eks. hvis man bruger mere holdbare materialer eller hvis man skal designe produkter, der er nemme at reparere.
 • Mangler af standarder: Der er endnu ikke udviklet entydige standarder for cirkulært design, hvilket kan gøre det vanskeligt at sammenligne produkter og materialer.

Konklusion

Cirkulær økonomi er en vigtig bæredygtighedsstrategi, og design er en vigtig faktor i forhold til at fremme cirkulær økonomi. Ved at designe produkter med cirkulære principper i tankerne kan man reducere ressourceforbruget, mængden af affald og miljøpåvirkningen.

Yderligere anbefalinger

Her er nogle yderligere anbefalinger til, hvordan man kan fremme cirkulær økonomi i forhold til design af fysiske produkter:

 • Udvikl standarder for cirkulært design: Dette vil gøre det lettere at sammenligne produkter og materialer og at fremme cirkulær økonomi.
 • Skab incitamenter til cirkulært design: Dette kan f.eks. gøres gennem skattefradrag eller tilskud.
 • Oplys offentligheden om cirkulær økonomi: Dette vil hjælpe forbrugere og virksomheder med at forstå fordelene ved cirkulært design.

Referencer

 • McDonough, W., & Braungart, M. (2002). Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things. North Point Press.
 • Raworth, K. (2017). Doughnut Economics: Seven Ways to Think Like a 21st-Century Economist. Random House Business.
Kategorier
Cirkulær økonomi

Eksempler på danske kommuner der udbyder erhvervsservices målrettet virksomheder der arbejder med den cirkulære økonomi

Den cirkulære økonomi er et paradigmeskifte fra den traditionelle lineære økonomi, hvor ressourcer udvindes, produceres, forbruges og derefter bortskaffes. I den cirkulære økonomi tænkes ressourcerne rundt i loopet, så de kan genbruges og genanvendes.

Flere danske kommuner har iværksat initiativer til at støtte virksomheder, der arbejder med den cirkulære økonomi. Her er nogle eksempler på kommuner, der udbyder erhvervsservices målrettet virksomheder der arbejder med den cirkulære økonomi:

 • Københavns Kommune: Københavns Kommune har en ambitiøs klimaplan, der blandt andet omfatter et mål om at blive en cirkulær by. Kommune har derfor iværksat en række initiativer til at støtte virksomheder, der arbejder med den cirkulære økonomi. Disse initiativer omfatter bl.a.:
  • Uddannelse og information: Københavns Kommune tilbyder kurser og workshops om cirkulær økonomi for virksomheder.
  • Finansiering: Københavns Kommune tilbyder tilskud eller lån til virksomheder, der investerer i cirkulære løsninger.
  • Rådgivning og vejledning: Københavns Kommune tilbyder individuelle konsultationer eller netværksarrangementer til virksomheder, der arbejder med cirkulære løsninger.
  • Netværk og samarbejde: Københavns Kommune støtter etablering af nye netværk eller eksisterende netværk for virksomheder, der arbejder med cirkulære løsninger.
 • Aarhus Kommune: Aarhus Kommune har også en ambitiøs klimaplan, der omfatter et mål om at blive en cirkulær by. Kommune har derfor iværksat en række initiativer til at støtte virksomheder, der arbejder med den cirkulære økonomi. Disse initiativer omfatter bl.a.:
  • Uddannelse og information: Aarhus Kommune tilbyder kurser og workshops om cirkulær økonomi for virksomheder.
  • Finansiering: Aarhus Kommune tilbyder tilskud eller lån til virksomheder, der investerer i cirkulære løsninger.
  • Rådgivning og vejledning: Aarhus Kommune tilbyder individuelle konsultationer eller netværksarrangementer til virksomheder, der arbejder med cirkulære løsninger.
  • Netværk og samarbejde: Aarhus Kommune støtter etablering af nye netværk eller eksisterende netværk for virksomheder, der arbejder med cirkulære løsninger.
 • Odense Kommune: Odense Kommune har også iværksat en række initiativer til at støtte virksomheder, der arbejder med den cirkulære økonomi. Disse initiativer omfatter bl.a.:
  • Uddannelse og information: Odense Kommune tilbyder kurser og workshops om cirkulær økonomi for virksomheder.
  • Finansiering: Odense Kommune tilbyder tilskud eller lån til virksomheder, der investerer i cirkulære løsninger.
  • Rådgivning og vejledning: Odense Kommune tilbyder individuelle konsultationer eller netværksarrangementer til virksomheder, der arbejder med cirkulære løsninger.
  • Netværk og samarbejde: Odense Kommune støtter etablering af nye netværk eller eksisterende netværk for virksomheder, der arbejder med cirkulære løsninger.

Disse er blot nogle få eksempler på danske kommuner, der udbyder erhvervsservices målrettet virksomheder der arbejder med den cirkulære økonomi. Flere og flere kommuner er begyndt at tage initiativ på dette område, og det er et positivt tegn på, at der er en stigende interesse for den cirkulære økonomi i Danmark.