Kategorier
Cirkulær økonomi

Den cirkulære økonomi: Lektioner fra fortiden

Den cirkulære økonomi er en økonomisk model, der fokuserer på at holde materialer og produkter i cirkulation i så lang tid som muligt. Det er en modsætning til den lineære økonomi, som vi er vant til, hvor produkter produceres, bruges og derefter bortskaffes som affald. Med udgangspunkt i et foredrag af Brown (2022) kan Edo-periodens Japan tjene som en inspirationskilde til omstillingen til cirkulær økonomi.

Hvad er den cirkulære økonomi?

Den cirkulære økonomi kan opdeles i seks hovedprincipper:

  • Design og produktion: Produktet skal designes, så det er nemt at reparere, opgradere og genbruge.
  • Materialer: Materialer skal være genanvendelige eller biologisk nedbrydelige.
  • Forbrug: Forbrugerne skal opmuntres til at reparere, lease eller dele produkter.
  • Affald: Affald skal reduceres, genbruges og genanvendes.
  • Energieffektivitet: Energi skal bruges effektivt.

Hvorfor er den cirkulære økonomi nødvendig?

Den cirkulære økonomi er nødvendig for at sikre en bæredygtig fremtid. Den nuværende lineære økonomi er ikke holdbar, da den fører til udtømning af ressourcer og for at undgå unødig forurening. I Edo-periodens Japan, da implementerede datidens japanere et økonomisk system, hvori ressourcerne i høj grad blev genanvendt fremfor, at naturressourcer med videre skulle udvindes, og det havde ifølge Brown (2022) betydning for at skovene i Japan blev genoprettet, og det kan vi i dag lade os inspirere af.

Fremtiden for den cirkulære økonomi

Den cirkulære økonomi er stadig i sin tidlige udvikling, men der er allerede mange eksempler på, hvordan den kan implementeres i praksis. For eksempel har nogle virksomheder begyndt at tilbyde leasing af produkter i stedet for salg. Dette kan hjælpe med at reducere affald og forlænge levetiden for produkterne.

Konklusion

Den cirkulære økonomi er en nødvendighed for en bæredygtig fremtid. Den kan hjælpe os med at reducere vores forbrug af ressourcer og forurening. Vi bør alle støtte udviklingen af den cirkulære økonomi.

Referencer

Brown, A. (2022) Building a Circular Economy: Lessons from Edo Japan | Azby Brown | TEDxOgikubo. Available at: https://www.youtube.com/watch?v=zKkQ2PIjAas (Accessed: 15 October 2023).