Kategorier
Cirkulær økonomi

Virksomheders relationer og partnerskaber i den cirkulære økonomi

Den cirkulære økonomi er et paradigmeskifte fra den traditionelle lineære økonomi, hvor ressourcer udvindes, produceres, forbruges og derefter bortskaffes. I den cirkulære økonomi tænkes ressourcerne rundt i loopet, så de kan genbruges og genanvendes.

Business model canvas

Business model canvas (Osterwalder et al., 2010) er et værktøj, der kan bruges til at visualisere og analysere en virksomheds forretningsmodel. Business model canvas består af ni byggesten, der beskriver virksomhedens værdiforslag, målgruppe, kanaler, relationer, indtjeningsmodel, ressourcer, aktiviteter og partnerskaber.

Relationer og partnerskaber i business model canvas

Byggestenen “relationer” i business model canvas beskriver, hvordan virksomheden interagerer med sine kunder og samarbejdspartnere. Denne byggesten er vigtig for den cirkulære økonomi, fordi den kan bruges til at skabe forbindelser mellem virksomheder, der kan hjælpe hinanden med at reducere ressourceforbruget og mængden af affald.

Eksempler på cirkulære partnerskaber

Der er mange forskellige eksempler på cirkulære partnerskaber. Her er nogle eksempler:

 • Returordninger: Virksomheder kan indgå partnerskaber med virksomheder, der tilbyder returordninger for at hjælpe kunderne med at genbruge eller genanvende deres produkter.
 • Samarbejde om genanvendelse: Virksomheder kan indgå partnerskaber med virksomheder, der genanvender eller genbruger materialer for at få adgang til disse materialer.
 • Samarbejde om reparation: Virksomheder kan indgå partnerskaber med virksomheder, der reparerer produkter, for at hjælpe kunderne med at holde deres produkter længere.

Fordele ved cirkulære partnerskaber

Cirkulære partnerskaber kan give en række fordele for virksomhederne, herunder:

 • Reduktion af ressourceforbrug: Cirkulære partnerskaber kan hjælpe virksomheder med at reducere deres behov for at udvinde nye ressourcer.
 • Reduktion af mængden af affald: Cirkulære partnerskaber kan hjælpe virksomheder med at reducere mængden af affald, der genereres.
 • Forbedret miljøpåvirkning: Cirkulære partnerskaber kan bidrage til at reducere virksomhedernes miljøpåvirkning.

Konklusion

Relationer og partnerskaber er vigtige for den cirkulære økonomi. Ved at indgå partnerskaber med andre virksomheder kan virksomhederne hjælpe hinanden med at reducere ressourceforbruget, mængden af affald og miljøpåvirkningen.

Referencer

Osterwalder, A., Pigneur, Y. and Clark, T. (2010) Business model generation: a handbook for visionaries, game changers, and challengers. Hoboken, NJ: Wiley.

Kategorier
Cirkulær økonomi

Den cirkulære økonomi og business model canvas

Den cirkulære økonomi er et paradigmeskifte fra den traditionelle lineære økonomi, hvor ressourcer udvindes, produceres, forbruges og derefter bortskaffes. I den cirkulære økonomi tænkes ressourcerne rundt i loopet, så de kan genbruges og genanvendes.

Business model canvas

Business model canvas er et værktøj, der kan bruges til at visualisere og analysere en virksomheds forretningsmodel. Business model canvas består af ni byggesten, der beskriver virksomhedens værdiforslag, målgruppe, kanaler, relationer, indtjeningsmodel, ressourcer, aktiviteter og partnerskaber.

Brug af business model canvas til cirkulær økonomi

Business model canvas kan bruges til at identificere muligheder for at fremme cirkulær økonomi i en virksomhed. Ved at analysere de ni byggesten kan virksomheden identificere, hvor der er potentiale til at reducere ressourceforbruget, mængden af affald og miljøpåvirkningen.

Her er nogle specifikke eksempler på, hvordan business model canvas kan bruges til at fremme cirkulær økonomi:

 • Værdiforslag: Virksomheden kan overveje at tilbyde værdiforslag, der er baseret på cirkulære principper. Dette kan f.eks. være at tilbyde produkter eller tjenester, der er designet til at holde længere, er nemme at reparere eller genbruge, eller er lavet af genanvendte materialer.
 • Målgruppe: Virksomheden kan overveje at målrette sin markedsføring mod forbrugere, der er interesserede i cirkulære produkter eller tjenester.
 • Kanaler: Virksomheden kan overveje at bruge kanaler, der er mere bæredygtige. Dette kan f.eks. være at sælge produkterne eller tjenesterne online eller at tilbyde leje eller abonnementsmodeller.
 • Relationer: Virksomheden kan overveje at skabe relationer til andre virksomheder, der kan hjælpe med at fremme cirkulær økonomi. Dette kan f.eks. være at samarbejde med virksomheder, der genanvender eller genbruger materialer.
 • Indtjeningsmodel: Virksomheden kan overveje at udvikle en indtjeningsmodel, der er baseret på cirkulære principper. Dette kan f.eks. være at opkræve et abonnement for at bruge et produkt eller en tjeneste eller at sælge tjenester, der hjælper kunderne med at reparere eller genbruge deres produkter.
 • Ressourcer: Virksomheden kan overveje at bruge ressourcer, der er mere bæredygtige. Dette kan f.eks. være at bruge genanvendte materialer eller at bruge energieffektive processer.
 • Aktiviteter: Virksomheden kan overveje at omlægge sine aktiviteter, så de er mere bæredygtige. Dette kan f.eks. være at reducere mængden af affald, der genereres, eller at bruge mere bæredygtige transportformer.
 • Partnerskaber: Virksomheden kan overveje at indgå partnerskaber med andre virksomheder, der kan hjælpe med at fremme cirkulær økonomi. Dette kan f.eks. være at samarbejde med virksomheder, der genanvender eller genbruger materialer, eller at samarbejde med virksomheder, der tilbyder tjenester, der hjælper kunderne med at reparere eller genbruge deres produkter.

Konklusion

Business model canvas er et nyttigt værktøj, der kan hjælpe virksomheder med at identificere muligheder for at fremme cirkulær økonomi. Ved at analysere de ni byggesten kan virksomhederne identificere, hvor der er potentiale til at reducere ressourceforbruget, mængden af affald og miljøpåvirkningen.

Referencer

Osterwalder, A., Pigneur, Y. and Clark, T. (2010) Business model generation: a handbook for visionaries, game changers, and challengers. Hoboken, NJ: Wiley.